Fenomén migrace jako téma výuky občanské výchovy a společenských věd - pokračování

Rádi bychom Vás pozvali na pokračování Jarní školy na téma migrace, které jsme avízovali v posledním Newsletru. Proběhne v pátek 3. 6. v Praze.

   
Asociace
Nenávistné projevy v on-line prostředí

Nenávistné projevy v on-line prostředí

Multikulturní centrum Praha zve učitele, budoucí učitele i lektory volnočasových aktivit na seminář Umlč nenávist zaměřený na nenávistné projevy v online prostředí.

   
Aktuality

Staňte se pilotní školou občanského vzdělávání

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování Soustavné podpory občanského vzdělávání na školách, do kterého se nyní může přihlásit i Vaše škola! Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzděllávání, odbornými a metodickými garanty jsou Centrum občanského vzdělávání FHS UK společně s CEDU - Centrem pro demokratické učení, o.p.s
 

   
Aktuality

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Na Katedře sociologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno připravili sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol.

   
Aktuality

Učitel naživo

Nadace Depositum Bonum přichází s unikátním projektem Učitel naživo: Pojď s námi rozjet unikátní výcvik pro budoucí učitele!

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!