debata Bone - Hilský

Literárně - politologická debata na půdě UK

Současné liberální společnosti jsou v mnoha ohledech silně ovlivněny osvícením a jeho názory na lidská práva nebo sociální pokrok. To je všeobecně známé. Ovšem vliv romantismu, největšího oponenta osvícení, je už méně známý a není tak snadno vysledovatelný. Přijměte pozvání na rozpravu, kde dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické scény analyzují politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře.

   
Aktuality
Akumulátor

Akumulátor

Dokážeš si své okolí a politiku představit jinak? Staň se jedním z 20 mladých aktivních lidi z Česka ve věku 15 až 23 let a přihlas se na Akumulátor!

   
Aktuality
Letní škola diplomacie

Letní škola diplomacie pro středoškoláky

Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zve na Letní školu diplomacie pro studenty středních škol, která se uskuteční v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017 v Olomouci, a to bez poplatků. Studenti si v případě zájmu hradí jen ubytování a stravu.

   
Aktuality
Genderiáda

Genderiáda

Zapojte své žáky do Genderiády, soutěže o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. Vítěz získá tablet Lenovo, všichni ostatní zajímavou zkušenost včetně možnosti zapojit se do SOČ.

   
Aktuality
Nenásilná komunikace s Miki Kashtan

Nenásilná komunikace s Miki Kashtan

Miki Kashtan, trenérka, která určuje směřování nenásilné komunikace ve světě, přijíždí poprvé do České republiky.
Miki Kashtan mnoho let pracuje na formách, jak lze nenásilnou komunikaci využívat ke společenským změnám. Principy, které učí, lze aplikovat tady a teď při vytváření organizací a fungování skupin.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!