Obecná část nového občanského zákoníku

Nabízíme vám informační brožuru obsahující užitečné informace týkající se nového občanského, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Publikace s názvem "Obecná část nového občanského zákoníku" byla vydána Ministerstvem spravedlnosti ČR a je nabízena ke stažení zdarma.

"Nový občanský zákoník přejímá celou řadu pravidel doposud upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ustanovení obsažená ve zvláštních zákonech však nejsou přijímána bez dalšího. Nový kodex se je snaží přizpůsobit moderním potřebám a upravuje nebo zpřesňuje některá pravidla, která dosavadní soukromé právo neřeší, nebo je upravuje stroze, ačkoli jsou pro praxi velmi potřebná."

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Obecná část nového občanského zákoníku [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozu...

V této brožuře se dozvíte nejen o smyslu a účelu nového občanského zákoníku, ale taktéž o právu soukromém a veřejném. Je zde vysvětlen jazyk a systematika nového občanského zákoníku, osoby, právní zastoupení, věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti a podnikání.

Klíčová slova: právo, brožura, NOZ

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky