Trestní právo

Přečtěte si krátkou kapitolu z knihy Ladislava Špačka Deset let s Václavem Havlem, která představuje odlišné pojetí trestního práva, než jaké máme u nás. V příloze se nachází odkazy na články z internetu na obdobné téma.

Saúdská Arábie
Z hlediska protokolu a odlišné etikety byla nejkurióznější zemí Saúdská Arábie (2001). Už jen popravy a běžný trest sekání rukou a zápěstí, u lokte nebo u ramene, podle míry provinění, jsou pro nás obtížně přijatelné nástroje trestního práva. Každoroční počet poprav, které se provádějí stětím mečem, se blíží stovce. Byl jsem se podívat v Rijádu, hlavním městě Saudské Arábie, na místo, kde kat provádí exekuce, a pak, při státní večeři jsem na to zavedl řeč. Mým hostitelům to bylo trochu nepříjemné, vědí, že my, Evropané, se na jejich tresty díváme s velkým nepochopením, a tak se snažili mě přesvědčit o nebývalém pokroku. Prý už to není tak jako dřív, že by na náměstí museli všichni. Dnes, zvláště ti bohatší, si mohou zaplatit u soudu jakýsi voucher, poukázku, s tím pak jdou do nemocnice na chirurgii a tam jim příslušnou část ruky pěkně sterilně, za užití všech výdobytků nejmodernější lékařské vědy, amputují.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!