Věcná práva

Kancl (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) spolu s Ministerstvem spravedlnosti ČR vydaly informační brožuru s názvem "Věcná práva v novém občanském zákoníku". NOZ (Nový občanský zákoník) nabyl účinnosti k 1. 1. 2014. Nejdůležitější změnou v NOZ je sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící. NOZ chrání dobrou víru těch, kteří nabývají vlastnické právo od neoprávněného a dává vodítko sousedům k řešení jejich sporů.

"Nový občanský zákoník se vrací k tradiční úpravě věcných práv. Zejména rozšiřuje jejich výčet a mění systematiku jejich úpravy. Novinkou je návrat práva stavby do českého práva, institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku (včetně svěřenského fondu). V rámci věcných břemen rozlišuje NOZ mezi služebnostmi a reálnými břemeny. Důležitou změnou je také přesun úpravy bytového spoluvlastnictví ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přímo do občanského zákoníku."

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Věcná práva v novém občanském zákoníku [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_vecna_prava.pdf

Brožura obsahuje následující kapitoly: Co jsou věcná práva a co je pro ně typické, Podrobnější úprava držby a vlastnictví, Začlenění bytového spoluvlastnictví do NOZ, Přídatné spoluvlastnictví, Stavba je součástí pozemku, Návrat práva stavby do občanského práva, Podrobnější úprava věcných břemen, Novinky v zástavním právu a Správa cizího majetku.

Texty jsou doplněny zajímavým komixem s otázkami k zamýšlení.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky