Podzimní semináře pro učitele spol. věd na Katedře sociologie FSS MU v Brně

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity (Brno) připravuje novou sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující (a nastávající vyučující) společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol.
Běh dvou celodenních seminářů představí aktuální téma „Jak na rovnost, násilí a předsudky?“ z pohledu sociálních věd.

Dvoudenní série workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání) a studující pedagogických oborů vysokých škol. Účastnice a účastníci obdrží Certifikát Masarykovy univerzity o účasti na sérii (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání).

Semináře jsou součástí tříletého projektu „Schools of Equlaity - Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Bonusem účasti na seminářích financovaných z projektu je možnost účasti zdarma a to i s úhradou cestovních výdajů a ubytování pro cestující do Brna z větších dálek.

Můžete se těšit na sadu interaktivně podaných témat, která přistoupí téma násilí, předsudků a nerovnosti z intersekcionální perspektivy. Prezentace a diskuse povedou kolegyně a kolegové z naší katedry a z příbuzných pracovišť, přesnější program přihlášeným včas zašleme.

Co můžete čekat:

    prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
    pracovní listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
    prostor pro otevřenou diskusi
    asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
    zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
    vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

 

Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33
Termíny: blok dvou celých dnů, 9 – 17h ve čtvrtek 1. listopadu a v pátek 7. prosince 2018
(Účast v programu je potřeba po oba dny.)
Přihlašování: ZDE


Velmi rádi zodpovíme vaše případné upřesňující dotazy. Neváhejte se na nás obrátit s otázkami, komentáři, zájmem o účast. Váš názor nás zajímá!

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Za tým Seminářů pro vyučující na Katedře sociologie FSS MU se bude celému projektu organizačně věnovat doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (krizala@fss.muni.cz) a Mgr. Martina Krošová (martina.krosova@gmail.com).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!