%

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2021

Dovolujeme si vás upozornit na Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2021.

Zpráva je k dispozici v elektronické verzi, pokud však přijdete na Letní školu, můžete ji mít i v podobě tištěné:-)

Odkaz: https://www.fzo.cz/5179/vyrocni-zpravu-o-projevech-antisemitismu-za-rok-...

Děkujeme panu Jiřímu Tejkalovi!

Vzdělávací balíček Ukrajina a Rusko

Vytvořili jsme pro vás balíček přednášek a lekcí k současné situaci na Ukrajině a v Rusku. Balíček obsahuje videa, která se týkají konfliktu z pohledu historiků, bezpečnostních analytiků i expertů na současné Rusko. K videím jsme vytvořili lekce přímo do hodin. Věříme, že by vám balíček mohl pomoci lépe se orientovat v současném konfliktu a mít možnost v rámci debat s žáky se odkazovat na odborníky. Videa jsou delší, tak jsme je raději rozdělili na
kapitoly.
V závěrečné kapitole umisťujeme odkazy i na jiné projekty, o kterých se domníváme, že by učiteli mohly být nápomocny.
Na publikaci se podíleli: Občankáři, Tajný učitel a JSNS.

Letní škola Občankářů 2022

Přihlašovací formulář najdete tady: ZDE

Podpora demokratické kultury a vzdělávání

Milí příznivci demokracie,

jak víte, aktuálně probíhá revize RVP pro ZŠ. My se dlouhodobě zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi potřebnými pro život v demokratické společnosti - hlavní poslání občanského vzdělávání.

Naše demokracie čelí aktuálně nebývalým výzvám. Očekávání od občanského vzdělávání jsou proto velmi vysoká. Z aktuálního vývoje revizí však máme dojem, že potřeba připravit žáky na život v demokracii příliš reflektována není.

Výběrové řízení je tu! Pracovní skupiny budou pracovat na HLAVNÍCH SMĚRECH.

Vážení kolegové a kolegyně,

právě bylo na NPI ČR otevřeno výběrové řízení do pracovních skupin pro revize RVP ZV!

Přinášíme informace pro zájemce z řad občankářů:-)

Pracovní skupiny budou ustaveny v průběhu dubna a května 2022.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky