Škola pro demokracii

Škola pro demokracii - nejlepší žákovský projekt

Dnes, v předvečer 17. listopadu, se na Vás obracíme trošku netradičně. S pozvánkou hlasovat o nejúspěšnějšímu žákovskému projektu v rámci Školy pro demokracii za rok 2016.

   
Aktuality
Starci na chmelu

Ukázkový seminář pro pedagogy prezentující metodický materiál k filmu Starci na chmelu

Oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu si Vás dovoluje pozvat na ukázkový seminář pro pedagogy prezentující metodický materiál k filmu Starci na chmelu.

.

   
Aktuality

Konference Efektivní altruismus

Pomoc druhým neznamená jen darování peněz na charity, ale například výběr sociálně zodpovědné kariéry (např. práce pro sociálně zodpovědné společnosti), politickou podporu lidských práv a principů demokracie nebo například snahu jít příkladem ostatním prostým respektováním morálních zásad, na kterých je založeno každé dlouhodobě udržitelné lidské společenství.Všechna tato témata i konkrétnější způsoby efektivní pomoci budou probírána na naší konferenci.

   
Aktuality
Jak na ně

Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků?
Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí všichni mají právo na svůj názor?
Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

   
Aktuality
V našem městě se má stavět mešita

V našem městě se má stavět mešita

Multikulturní centrum Praha Váse zve na vzdělávací akci Simulační hra jako inovativní výukový nástroj - „ V našem městě se má stavět mešita?!“. Workshop představí možnosti práce se simulační hrou ve výuce, jako prostředkem pro nahlížení tématu z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance.
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!