Redakce

Alena Blatanová
Vystudovala učitelství českého jazyka a základů společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2008 tyto obory vyučuje na Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči. Je zakládající členkou Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Současnost tráví na mateřské dovolené. Kontakt: alena.blatanova@obcankari.cz
Irena Eibenová
Irena Eibenová je středoškolskou učitelkou na Gymnáziu Hladnov v Ostravě, zakládající členkou Asociace učitelů občanské výchovy. Kontakt: irena.eibenova@obcankari.cz
Marcel Mahdal
Středoškolský učitel Zsv na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Zakládající člen Asociace učitelù ZSV a občanské výchovy, člen a školitel občanského sdružení PANT. Šéfredaktor na portálu www.obcankari.cz. Kontakt: marcel.mahdal@obcankari.cz
Nikola Stodůlková
Středoškolský učitel základů společenských věd a francouzského jazyka na Gymnáziu Hranice. Je zakládající členkou Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. V průběhu své pedagogické praxe absolvovala vzdělávací stáže ve Francii, usedá v porotě jazykových soutěží, pravidelně se účastní vzdělávacích akcí v obou oborech. Zkušenosti s výukou na VŠ. Kontaktní osoba pro správu rubrik Ekonomie, Religionistika, Vzdělávání. Kontakt: nikola.stodulkova@obcankari.cz
Tereza Vodičková
Středoškolská učitelka základů společenských věd, českého jazyka a literatury. Byla nebo je zapojena v řadě vzdělávacích projektů (JSNS, USC Shoah Foundation, Antikomplex), absolvovala několik školících seminářů (Naši nebo cizí, Památník Terezín, USC Shoah Foundation), mimo jiné je i autorkou výukových materiálů pro výše zmíněné organizace.Je zakládající členkou Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.Kontakt: terina.vodickova@gmail.com

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!