Spolupráce s Americkou ambasádou

Získali jsme grant od Velvyslanectví USA v ČR.

Máme z toho obrovskou radost a děkujeme U.S. Embassy Prague, že do toho jdete s námi.

Čekají nás dva roky plné spolupráce, nová školení, tvorba lekcí k budoucím aktuálním tématům, která ještě neznáme, i práce na tématech, která už známe.

Budeme se věnovat:

  • demokratickým principům a posílení respektu k dělbě moci,
  • ekonomickým problémům a řešením, které vedou k sociální stabilitě,
  • aktuálním výzvám, kterým čelí svět (z pohledu mezinárodních organizací),
  • minoritám,
  • fenoménu pravdy a vědění jako společenskému tématu (jak chápeme svět, co požadujeme od seriózních médií) a
  • hrozbám, které ohrožují demokracii (zejména ze strany Ruska a Činy).

Těšíme se!!!

Lobbing

Anotace:

Žáci se během aktivity dozví, jak může v ideálním případě fungovat lobbing. Nejprve pracujeme s mediálním obrazem lobbistů jako polomafiánů, který se snažíme vyvrátit podobou lobbingu, který může politikům pomáhat, nikoli je ovládat. Navažte lekcí: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-simulace-legislativniho-procesu

Simulace legislativního procesu aneb Chtějí žáci manželství pro všechny?

Anotace: Žáci v rámci této aktivity představují jednotlivé aktéry, kteří se podílí na legislativním procesu (členy vlády, poslance, senátory, prezidenta). Aktivitě by měl předcházet výklad o způsobu tvorby zákonů v ČR (lze využít např. přehledné schéma z https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173  které studentům posléze poslouží jako orientační plán při simulaci legislativního procesu). Lekce navazuje na lekci o lobbingu.

Učitel je pouze moderátor, nijak nepředkládá své postoje ani názory. Lekce o lobbingu se snaží pokrýt spektrum názorů a postojů.

Když historie pomáhá radikalizovat aneb Tento stát neexistuje!

Anotace:

Lekce si klade za cíl ukázat žákům manipulativní techniky určité skupiny občanů ve státech USA, Německo i ČR, které neuznávají existenci daného státu. Jejich odpor chvílemi doprovází násilí. Původně zanedbatelná čísla příznivců se nyní rozrůstají díky následkům pandemie Covid a válce na Ukrajině. V Německu byl v roce 2022 uskutečněn zásah proti Říšským občanům, jak se skupina nazývá, kteří se pokusili o státní převrat.
Lekce za zabývá definováním si rozdílu mezi faktem a interpretací /rámováním faktu. Problém, kteří dnešní odborníci pojmenovávají jako palčivý, není nedostatek informací, ale jejich rámování pod vlivem nějaké agendy. Takže pojďme si hrát se slovy. Lekce vznikla díky přednášce Jana Charváta (vysokoškolský pedagog, FF UK).

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky