Co by vám nemělo uniknout

Kurzy finanční gramotnosti pro střední školy

Podle nedávného zjištění České školní inspekce je skoro každý pátý středoškolák finančně negramotný. Nejhůř dopadli studenti v každodenních činnostech, jako bezpečné chování při placení nebo hospodaření domácnosti.

Program Rozumíme penězům teď nabízí workshopy pro SŠ zdarma.

Kritické myšlení ve výuce filosofie a společenských věd

Především pro středoškolské učitele filosofie a společenskovědního základu připravila Filozofická fakulta Ústavu filozofie a religionistiky UK nový dvoudenní kurz zaměřený na rozvíjení kritického myšlení.

Letní škola v Liberci a propojení s Občankáři

Letní škola, kterou pořádala PedF v Liberci, nesla název "Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory". Jednalo se o dvoudenní kurz, který byl určen především pro učitele/učitelky MŠ, ZŠ, SŠ spojených s vedením studentů a studentek na praxích. Kurz byl určen pro provázející učitele a učitelky, kteří se díky zajímavému programu mohli zlepšovat v jejich mentorských dovednostech. I sem se Občankáři vydali a jejich blok, který proběhl ve čtvrtek 24.8. 2023, se zaměřoval na přípravu a realizaci náslechové praxe.

Digitální kompetence v hodině VkO tentokrát na Letní škole v Olomouci

Na Pedagogické fakultě v Olomouci se konal již 30. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (všimněte si, že VkO stojí v názvu před dějepisem!:-)), kterou pořádala Katedra společenských věd PdF UP. Probíhala od 20 - 23.8. 2023. Občankáři přijali pozvání a tématem pondělního odpoledního bloku pro účastníky školy bylo téma digitálních kompetencí v hodinách občanky. Představena byla konkrétní učební lekce, která využívá v hodině digitální nástroje, ale rozvíjí celkově digitální gramotnost žáků. Samotnou lekcí účastníky a účastníce provedla Petra Slámová.

Občankáři ve Výmaru

Občankáři prezentovali svou asociaci v německém Výmaru: https://www.tandem-org.cz/akce/fachforum2022. Projekt představili svým německým kolegům. Vznik učitelské asociace, kdy sami učitelé se dali dohormady, aby zkvalitnili svůj styl výuky, vzbudil zájem i nadšení. Součástí setkání byla i dílna, kde němečtí učitelé představovali mantinely, na které naráží zase oni.

Děkujeme za možnost sdílet zkušenosti i přes hranice.

 

Úniková hra pro negymnaziální školy na Moravě a v Ústeckém a Karlovarském kraji

Nabízíme možnost využít nabídky obecně prospěšné společnosti Agora CE, která realizuje projekt BE HEeRO - přijď k volbám. Projekt je určen pro střední školy negymnaziálního typu a učiliště v euroregionu Praděd (Bruntál, Krnov, Opava) a v Ústeckém a Karlovarském kraji. Úvodní aktivitou projektu je ÚNIKOVÁ HRA , která se hodí jako doplněk do hodin občanské výchovy, základů společenských věd nebo dějepisu. Tématem hry je situace v Evropě 20 let po rozpadu Evropské unie. Úkolem hráčů je vrátit se zpátky do doby před jejím rozpadem.

Občanka a digi kompetence

 Na následujících stránkách najdete konkrétní výstupy pro OV, články o tom, jak si poradit s digitálními kompetencemi v občance a samozřejmě i INSPIRACI do výuky (až dole) s názvem "Náměty do výuky"

https://revize.edu.cz/clanky/vychova-k-obcanstvi


NPI nabízí v v jednotlivých regionech webináře, které se snaží vyučujícím ukázat, že užití digi nástrojů v občance je snadné, stejně jako rozvoj kompetencí u samotných dětí. Na webinářích se podílíme i my, Občankáři

Projekt pro studenty a studentky středních škol!

Projektu Young Caritas Advocates

 

Hlavním cílem je, aby se mladí lidé zapojili do pozitivních změn ve svém okolí, ve spolupráci s místní samosprávou a podporou týmu.

Cílová skupina jsou studenti středních škol, mladí lidé ve věku 16-20 let.

Ti mohou buď už dopředu vytvořit tým (např. 3 členný) anebo se přihlásit i jako jednotlivci. Aktivit v rámci projektu je opravdu mnoho.

Občankáři mezi studenty UK

Občankáři opět mezi studenty a studentkami!

 

Tentokrát jsme navštívili seminář didaktiky OV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem bylo pobavit se o Strastech a slastech začínajícího učitele/začínající učitelky. Snahou bylo rozptýlit možné obavy a dodat jistotu, která v začátcích pomáhá. 

Seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních školy o Janu Sokolovi

Vážení přátelé
blíží se seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních škol. Věnujeme ho významnému filosofovi, pedagogovi a politikovi Janu Sokolovi, který zemřel v roce 2021, ale jeho odkaz je mimořádně aktuální.
Jeho pojetí filosofie totiž není odtržené od života. 
Dokazuje to kniha Jana Sokola Etika, život, instituce, jež nabízí zdánlivě samozřejmý pohled na etickou tradici, který je při bližším pohledu pozoruhodně inovativní.
9. listopadu 2022
Divadlo D29 Pardubice

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky