Co by vám nemělo uniknout

Chtěli byste za souseda radši Roma sukničkáře nebo černošského homosexuála?

Návrh nového RVP ZV předkládá tuto otázku v rámci ilustrace toho, jak vzdělávat ke kritickému přístupu vůči stereotypům. Prohlédněte si metodiku Toto je můj soused. Taky máte dojem, že určitým žákům narušuje bezpečnou zónu? Obáváte se, že se stereotypy a předsudky v rámci skupinové debaty žáků během aktivity spíš prohloubí? My rozhodně ano.

Příští stanice svět

I letos informuje o možnostech mezinárodních výjezdů a kvůli blížícím se volbám do Evropského parlamentu i o tomto tématu, a to ve formě besed a workshopů. Pro vyučující občanské výchovy a ZSV (a jejich žactvo) by byl přínosný zejména workshop Volím si Evropu. Více o samotném workshopu i celém programu najdete na webu prististanicesvet.cz.

Kdy: 6. 6. 2024

Kde: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1

KULATÝ STŮL k REVIZI a možnost veřejné KONZULTACE

Jak vznikaly revize a co je jejich výsledkem?

Přijďte "posedět" ke Kulatému stolu, který pořádá NPI, a to 23.5. od 14:00 - 15:30. Dozvíte se od samotných tvůrců, jak vše vznikalo a budete mít možnost klást dotazy:-)

Sledovat můžete i jiné kulaté stoly. Ze setkání je vždy pořízen záznam, takže netruchlete nad nevhodným časem a mrkněte na záznam - odkaz zde: https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/kulate-stoly

Online Hero_pro školy

Projekt Online Hero přibližuje téma politického marketingu studentům a studentkám středních škol skrze divadelně-herecké prostředky a gamifikaci. Soubor pojímá „učení hrou“ jako „učení divadelní hrou“ – ať už představením nebo využitím hereckých technik. Soubor vyvíjí sérií workshopů, v kterých se bude věnovat politickému marketingu, dezinformacím a vztahu mezi politikem a voličem. Program Online Hero vzniká u příležitosti připravované inscenace Český hrdina.

Nabídka balíčku seminářů: Ochrana klimatu a právo

Sdílíme s vámi nabídku spolku Klimažaloba na vzdělávací aktivity pro vaše žáky:

Ochrana klimatu a právo (balíček seminářů)
Klimarádi pro střední školy je soubor tří interaktivních seminářů propojující témata ochrany klimatu, aktivního občanství a práva. V České republice je tímto zaměřením, zejména svým právním přesahem, projekt unikátní. Seminář je možný po domluvě objednat k vám do školy. Je veden zkušenou lektorskou dvojicí (jeden člověk z oboru vzdělávání mladých lidí, jeden z oboru práva).

 

Varianty semináře k výběru:

Kurzy finanční gramotnosti pro střední školy

Podle nedávného zjištění České školní inspekce je skoro každý pátý středoškolák finančně negramotný. Nejhůř dopadli studenti v každodenních činnostech, jako bezpečné chování při placení nebo hospodaření domácnosti.

Program Rozumíme penězům teď nabízí workshopy pro SŠ zdarma.

Kritické myšlení ve výuce filosofie a společenských věd

Především pro středoškolské učitele filosofie a společenskovědního základu připravila Filozofická fakulta Ústavu filozofie a religionistiky UK nový dvoudenní kurz zaměřený na rozvíjení kritického myšlení.

Letní škola v Liberci a propojení s Občankáři

Letní škola, kterou pořádala PedF v Liberci, nesla název "Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory". Jednalo se o dvoudenní kurz, který byl určen především pro učitele/učitelky MŠ, ZŠ, SŠ spojených s vedením studentů a studentek na praxích. Kurz byl určen pro provázející učitele a učitelky, kteří se díky zajímavému programu mohli zlepšovat v jejich mentorských dovednostech. I sem se Občankáři vydali a jejich blok, který proběhl ve čtvrtek 24.8. 2023, se zaměřoval na přípravu a realizaci náslechové praxe.

Digitální kompetence v hodině VkO tentokrát na Letní škole v Olomouci

Na Pedagogické fakultě v Olomouci se konal již 30. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (všimněte si, že VkO stojí v názvu před dějepisem!:-)), kterou pořádala Katedra společenských věd PdF UP. Probíhala od 20 - 23.8. 2023. Občankáři přijali pozvání a tématem pondělního odpoledního bloku pro účastníky školy bylo téma digitálních kompetencí v hodinách občanky. Představena byla konkrétní učební lekce, která využívá v hodině digitální nástroje, ale rozvíjí celkově digitální gramotnost žáků. Samotnou lekcí účastníky a účastníce provedla Petra Slámová.

Občankáři ve Výmaru

Občankáři prezentovali svou asociaci v německém Výmaru: https://www.tandem-org.cz/akce/fachforum2022. Projekt představili svým německým kolegům. Vznik učitelské asociace, kdy sami učitelé se dali dohormady, aby zkvalitnili svůj styl výuky, vzbudil zájem i nadšení. Součástí setkání byla i dílna, kde němečtí učitelé představovali mantinely, na které naráží zase oni.

Děkujeme za možnost sdílet zkušenosti i přes hranice.

 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky