Co by vám nemělo uniknout

Online Hero_pro školy

Projekt Online Hero přibližuje téma politického marketingu studentům a studentkám středních škol skrze divadelně-herecké prostředky a gamifikaci. Soubor pojímá „učení hrou“ jako „učení divadelní hrou“ – ať už představením nebo využitím hereckých technik. Soubor vyvíjí sérií workshopů, v kterých se bude věnovat politickému marketingu, dezinformacím a vztahu mezi politikem a voličem. Program Online Hero vzniká u příležitosti připravované inscenace Český hrdina.

Nabídka balíčku seminářů: Ochrana klimatu a právo

Sdílíme s vámi nabídku spolku Klimažaloba na vzdělávací aktivity pro vaše žáky:

Ochrana klimatu a právo (balíček seminářů)
Klimarádi pro střední školy je soubor tří interaktivních seminářů propojující témata ochrany klimatu, aktivního občanství a práva. V České republice je tímto zaměřením, zejména svým právním přesahem, projekt unikátní. Seminář je možný po domluvě objednat k vám do školy. Je veden zkušenou lektorskou dvojicí (jeden člověk z oboru vzdělávání mladých lidí, jeden z oboru práva).

 

Varianty semináře k výběru:

Kurzy finanční gramotnosti pro střední školy

Podle nedávného zjištění České školní inspekce je skoro každý pátý středoškolák finančně negramotný. Nejhůř dopadli studenti v každodenních činnostech, jako bezpečné chování při placení nebo hospodaření domácnosti.

Program Rozumíme penězům teď nabízí workshopy pro SŠ zdarma.

Kritické myšlení ve výuce filosofie a společenských věd

Především pro středoškolské učitele filosofie a společenskovědního základu připravila Filozofická fakulta Ústavu filozofie a religionistiky UK nový dvoudenní kurz zaměřený na rozvíjení kritického myšlení.

Letní škola v Liberci a propojení s Občankáři

Letní škola, kterou pořádala PedF v Liberci, nesla název "Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory". Jednalo se o dvoudenní kurz, který byl určen především pro učitele/učitelky MŠ, ZŠ, SŠ spojených s vedením studentů a studentek na praxích. Kurz byl určen pro provázející učitele a učitelky, kteří se díky zajímavému programu mohli zlepšovat v jejich mentorských dovednostech. I sem se Občankáři vydali a jejich blok, který proběhl ve čtvrtek 24.8. 2023, se zaměřoval na přípravu a realizaci náslechové praxe.

Digitální kompetence v hodině VkO tentokrát na Letní škole v Olomouci

Na Pedagogické fakultě v Olomouci se konal již 30. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (všimněte si, že VkO stojí v názvu před dějepisem!:-)), kterou pořádala Katedra společenských věd PdF UP. Probíhala od 20 - 23.8. 2023. Občankáři přijali pozvání a tématem pondělního odpoledního bloku pro účastníky školy bylo téma digitálních kompetencí v hodinách občanky. Představena byla konkrétní učební lekce, která využívá v hodině digitální nástroje, ale rozvíjí celkově digitální gramotnost žáků. Samotnou lekcí účastníky a účastníce provedla Petra Slámová.

Občankáři ve Výmaru

Občankáři prezentovali svou asociaci v německém Výmaru: https://www.tandem-org.cz/akce/fachforum2022. Projekt představili svým německým kolegům. Vznik učitelské asociace, kdy sami učitelé se dali dohormady, aby zkvalitnili svůj styl výuky, vzbudil zájem i nadšení. Součástí setkání byla i dílna, kde němečtí učitelé představovali mantinely, na které naráží zase oni.

Děkujeme za možnost sdílet zkušenosti i přes hranice.

 

Úniková hra pro negymnaziální školy na Moravě a v Ústeckém a Karlovarském kraji

Nabízíme možnost využít nabídky obecně prospěšné společnosti Agora CE, která realizuje projekt BE HEeRO - přijď k volbám. Projekt je určen pro střední školy negymnaziálního typu a učiliště v euroregionu Praděd (Bruntál, Krnov, Opava) a v Ústeckém a Karlovarském kraji. Úvodní aktivitou projektu je ÚNIKOVÁ HRA , která se hodí jako doplněk do hodin občanské výchovy, základů společenských věd nebo dějepisu. Tématem hry je situace v Evropě 20 let po rozpadu Evropské unie. Úkolem hráčů je vrátit se zpátky do doby před jejím rozpadem.

https://pixabay.com/cs/illustrations/zem%C4%9B-s%C3%AD%C5%A5-blockchain-zem%C4%9Bkoule-3537401/

Občanka a digi kompetence

 Na následujících stránkách najdete konkrétní výstupy pro OV, články o tom, jak si poradit s digitálními kompetencemi v občance a samozřejmě i INSPIRACI do výuky (až dole) s názvem "Náměty do výuky"

https://revize.edu.cz/clanky/vychova-k-obcanstvi


NPI nabízí v v jednotlivých regionech webináře, které se snaží vyučujícím ukázat, že užití digi nástrojů v občance je snadné, stejně jako rozvoj kompetencí u samotných dětí. Na webinářích se podílíme i my, Občankáři

 

 

https://pixabay.com/cs/illustrations/my%C5%A1lenka-pr%C3%A1zdn%C3%BD-pap%C3%ADr-pero-1876653/

Projekt pro studenty a studentky středních škol!

Projektu Young Caritas Advocates

 

Hlavním cílem je, aby se mladí lidé zapojili do pozitivních změn ve svém okolí, ve spolupráci s místní samosprávou a podporou týmu.

Cílová skupina jsou studenti středních škol, mladí lidé ve věku 16-20 let.

Ti mohou buď už dopředu vytvořit tým (např. 3 členný) anebo se přihlásit i jako jednotlivci. Aktivit v rámci projektu je opravdu mnoho.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky