Co by vám nemělo uniknout

Občanka a digi kompetence

 Na následujících stránkách najdete konkrétní výstupy pro OV, články o tom, jak si poradit s digitálními kompetencemi v občance a samozřejmě i INSPIRACI do výuky (až dole) s názvem "Náměty do výuky"

https://revize.edu.cz/clanky/vychova-k-obcanstvi


NPI nabízí v v jednotlivých regionech webináře, které se snaží vyučujícím ukázat, že užití digi nástrojů v občance je snadné, stejně jako rozvoj kompetencí u samotných dětí. Na webinářích se podílíme i my, Občankáři

Projekt pro studenty a studentky středních škol!

Projektu Young Caritas Advocates

 

Hlavním cílem je, aby se mladí lidé zapojili do pozitivních změn ve svém okolí, ve spolupráci s místní samosprávou a podporou týmu.

Cílová skupina jsou studenti středních škol, mladí lidé ve věku 16-20 let.

Ti mohou buď už dopředu vytvořit tým (např. 3 členný) anebo se přihlásit i jako jednotlivci. Aktivit v rámci projektu je opravdu mnoho.

Občankáři mezi studenty UK

Občankáři opět mezi studenty a studentkami!

 

Tentokrát jsme navštívili seminář didaktiky OV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem bylo pobavit se o Strastech a slastech začínajícího učitele/začínající učitelky. Snahou bylo rozptýlit možné obavy a dodat jistotu, která v začátcích pomáhá. 

Seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních školy o Janu Sokolovi

Vážení přátelé
blíží se seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních škol. Věnujeme ho významnému filosofovi, pedagogovi a politikovi Janu Sokolovi, který zemřel v roce 2021, ale jeho odkaz je mimořádně aktuální.
Jeho pojetí filosofie totiž není odtržené od života. 
Dokazuje to kniha Jana Sokola Etika, život, instituce, jež nabízí zdánlivě samozřejmý pohled na etickou tradici, který je při bližším pohledu pozoruhodně inovativní.
9. listopadu 2022
Divadlo D29 Pardubice

Občankáři v HRADCI!

Občankáři přijali výzvu a pozvání na Filozofickou fakultu Hradec Králové!

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky