Co by vám nemělo uniknout

Semináře o sciologii FSS MU

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno, opět po roce připravila sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol. Můžete se těšit na prezentace a diskusi výzkumů osobností brněnské sociologie jako Tomáš Katrňák, Ladislav Rabušic, Irena Kašparová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová a další. Pro posluchače bude připravena sadu témat, která budou prezentována na konkrétních příkladech a výzkumech, včetně pracovních opor do vaší výuky

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2021

Dovolujeme si vás upozornit na Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2021.

Zpráva je k dispozici v elektronické verzi, pokud však přijdete na Letní školu, můžete ji mít i v podobě tištěné:-)

Odkaz: https://www.fzo.cz/5179/vyrocni-zpravu-o-projevech-antisemitismu-za-rok-...

Děkujeme panu Jiřímu Tejkalovi!

Podpora demokratické kultury a vzdělávání

Milí příznivci demokracie,

jak víte, aktuálně probíhá revize RVP pro ZŠ. My se dlouhodobě zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi potřebnými pro život v demokratické společnosti - hlavní poslání občanského vzdělávání.

Naše demokracie čelí aktuálně nebývalým výzvám. Očekávání od občanského vzdělávání jsou proto velmi vysoká. Z aktuálního vývoje revizí však máme dojem, že potřeba připravit žáky na život v demokracii příliš reflektována není.

Výběrové řízení je tu! Pracovní skupiny budou pracovat na HLAVNÍCH SMĚRECH.

Vážení kolegové a kolegyně,

právě bylo na NPI ČR otevřeno výběrové řízení do pracovních skupin pro revize RVP ZV!

Přinášíme informace pro zájemce z řad občankářů:-)

Pracovní skupiny budou ustaveny v průběhu dubna a května 2022.

Praha hravě

Praha hravě nabízí akce v terénu historické Prahy. Jsou zaměřeny nejen na Prahu, ale dotýkají se různých společenských témat. Řeší se mimo jiné smýšlení v době středověku, předpovědi počasí, povodně, sídla vlády a politických představitelů, pověsti, svatí, jak vznikala města, společenský vývoj v době obrození, aktivity turistického hnutí, Sokola, různých spolků současnosti a další.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky