VOSK

Evaluační zpráva projektu VOSK

Cíle evaluace

Cílem evaluační zprávy je prakticky zhodnotit dopad a efektivitu projketu VOSK na cílovou skupinu – především učitele základních a středních škol. Evaluace jednotlivých aktivit probíhala průběžně celý projekt a byla mírně přizpůsobená charakteru a povaze jednotlivých aktivit. Současně byli účastníci aktivit v závěrečné fázi realizace projektu kontaktováni a dotazováni na zpětnou vazbu k využitelnosti poznatků získaných na jednotlivých workshopech a kurzech přímo ve výuce. Zpracované statistiky a přehledy za celý projekt vám předáváme níže.

   
VOSK

Vyhodnocení dopadu projektu VOSK v oblasti inkluze

Jedním z důležitých cílů aktivit vyvinutých občankáři v rámci projektu VOSK bylo zvýšení proinkluzivnosti na školách, kde působí cílová skupina – pedagogičtí pracovníci. V rámci klíčové aktivity kapitoly „evaluace“ jsme proto prováděli měření dopadu projektu na proinkluzivnost jednotlivých škol, na kterých působí účastníci aktivit projektu.
Pro měření míry proinkluzivnosti byla použita metodika: „Hodnocení v oblasti inkluze – doporučený postup“ a formuláře „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_SS_OPPPR“ a „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_ZS_OPPPR“.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži ve Francii

Občankáři na pracovní stáži ve  Francii

V rámci projektu VOSK realizovaného díky finanční podpoře z Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáže probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži v Německu

V  rámci projektu VOSK realizovaného díky finanční podpoře z Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáže probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži v Itálii

V rámci projektu VOSK realizovaného za přispění Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáž probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!