VOSK

tady nic nebudemusi se vytvorit clanek a ten zaradit pod kategorii vosk

Evaluační zpráva projektu VOSK

Cíle evaluace

Cílem evaluační zprávy je prakticky zhodnotit dopad a efektivitu projketu VOSK na cílovou skupinu – především učitele základních a středních škol. Evaluace jednotlivých aktivit probíhala průběžně celý projekt a byla mírně přizpůsobená charakteru a povaze jednotlivých aktivit. Současně byli účastníci aktivit v závěrečné fázi realizace projektu kontaktováni a dotazováni na zpětnou vazbu k využitelnosti poznatků získaných na jednotlivých workshopech a kurzech přímo ve výuce. Zpracované statistiky a přehledy za celý projekt vám předáváme níže.

   
VOSK

Vyhodnocení dopadu projektu VOSK v oblasti inkluze

Jedním z důležitých cílů aktivit vyvinutých občankáři v rámci projektu VOSK bylo zvýšení proinkluzivnosti na školách, kde působí cílová skupina – pedagogičtí pracovníci. V rámci klíčové aktivity kapitoly „evaluace“ jsme proto prováděli měření dopadu projektu na proinkluzivnost jednotlivých škol, na kterých působí účastníci aktivit projektu.
Pro měření míry proinkluzivnosti byla použita metodika: „Hodnocení v oblasti inkluze – doporučený postup“ a formuláře „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_SS_OPPPR“ a „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_ZS_OPPPR“.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži ve Francii

Občankáři na pracovní stáži ve  Francii

V rámci projektu VOSK realizovaného díky finanční podpoře z Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáže probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži v Německu

V  rámci projektu VOSK realizovaného díky finanční podpoře z Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáže probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

Občankáři na pracovní stáži v Itálii

V rámci projektu VOSK realizovaného za přispění Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáž probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

   
VOSK

Kdo si na nás brousí zuby?

Srdečně zveme na seminář pořádaný Občankáři ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

   
VOSK

Letní škola

Termín:
1. až 4. 7. 2019

Místo: Evropský dům (Jungmannova 24 - https://evropskydum.cz/)

PODROBNÝ PROGRAM V PŘÍLOZE

Témata:
Duševní nemoc a zdraví : Nevypusť duši, Matěj Bíža

Radikalizace (extremismus) : Tomáš Linder, Ondřej Kundra, Marcel Mahdal, Jan Charvát, Daniel Prokop a Michal Kunc (Median), DOX, Agent společenský

   
VOSK

Výzvy občanského vzdělávání

Srdečně zveme na seminář pořádaný Občankáři ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

   
VOSK

První absolventi e-learningu Občankářů získali certifikáty

Srdečně gratulujeme.

   
VOSK

Setkání pro učitele OV/ZSV nad evropskými tématy před volbami do Evropského parlamentu

Občankáři ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pořádají vzdělávací seminář pro pedagogy. Registrační formulář naleznete níže. 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky