V roce 2014 jsme založili Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. a vedlo nás k tomu hned několik důvodů. Na jedné straně to bylo zvyšování nároků na náš předmět v tom smyslu, aby byly schopnosti i dovednosti našich žáků co nejlepší. Na druhé straně se však hodinové dotace na výuku našeho předmětu neustále snižovaly. Na řadě škol máme na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci jen jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty. Vnímali jsme také kolísavou úroveň připravenosti absolventů pedagogických vysokých škol, které často studium na učitelské povolání dostatečně nepřipraví. Trápila nás téměř neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu napříč Českem a nedostatečná metodologická podpora v některých výukových oblastech. Hlavním důvodem pro založení naší Asociace však bylo něco, s čím jsme se setkávali u žáků bez ohledu na typ školy, který navštěvují – snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění. A protože věříme tomu, že občanská výchova a společenské vědy mají děti připravit na život v 21. století a vést je k dodržování morálních a právních hodnot, rozhodli jsme se s tím něco dělat. Víme, že musíme začít u sebe, proto se v Asociaci zaměřujeme na podporu učitelů (na znalosti i metody práce) a hledáme cesty, jak podpořit jejich profesní rozvoj a otevřenou spolupráci.

 

 

Letní škola Občankářů 2023 - Program (kapacita naplněna)

 

Dobrý den, hlásíme se opět po roce, abychom Vás pozvali na další ročník Letní školy. Přemýšleli jsme dlouho, čím se zabývat. Nakonec nám z toho vyšla dvě velká témata. Jedno je Demokracie 2.0. od půdy k umělé inteligenci a zase zpět,  a druhé téma je Jak být dospělý v době krize aneb Hledá se viník.

Akce je ZDARMA


Certifikáty budou rozdávány v průběhu celého semináře.
Pořádají:
Občankáři

Občerstvení zajištěno.

Změna programu vyhrazena.

Občankáři ve Výmaru

Občankáři prezentovali svou asociaci v německém Výmaru: https://www.tandem-org.cz/akce/fachforum2022. Projekt představili svým německým kolegům. Vznik učitelské asociace, kdy sami učitelé se dali dohormady, aby zkvalitnili svůj styl výuky, vzbudil zájem i nadšení. Součástí setkání byla i dílna, kde němečtí učitelé představovali mantinely, na které naráží zase oni.

Děkujeme za možnost sdílet zkušenosti i přes hranice.

 

RATING MEDIÍ - NFNZ, TAJNÝ UČITEL a OBČANKÁŘI

Anotace:

Ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a Tajným učitelem vznikl soubor lekcí, které přenáší project Rating medií do školního prostředí. Žáci si v rámci nich upevňují schopnost orientace v české mediální krajině pomocí kategorií, které sestavili sami odborníci.

Edukační programy pro vaše žáky - téma stereotypy a výtvarné umění Romů

V pobočce Muzea romské kultury Centru Romů a Sintů v Praze jsme tento rok vytvořili dva edukační programy pro žáky /studenty z vaší školy, které je možno absolvovat v Národopisném muzeu Národního muzea. Více informací o programech níže.

Neváhejte se na mne obrátit s jakýmikoli dotazy.

Chcete-li více informací:  Žofie Látalová, edukatorpraha@rommuz.cz, tel: +420 603240242

Rezervace : edukacehm@nm.cz

Úniková hra pro negymnaziální školy na Moravě a v Ústeckém a Karlovarském kraji

Nabízíme možnost využít nabídky obecně prospěšné společnosti Agora CE, která realizuje projekt BE HEeRO - přijď k volbám. Projekt je určen pro střední školy negymnaziálního typu a učiliště v euroregionu Praděd (Bruntál, Krnov, Opava) a v Ústeckém a Karlovarském kraji. Úvodní aktivitou projektu je ÚNIKOVÁ HRA , která se hodí jako doplněk do hodin občanské výchovy, základů společenských věd nebo dějepisu. Tématem hry je situace v Evropě 20 let po rozpadu Evropské unie. Úkolem hráčů je vrátit se zpátky do doby před jejím rozpadem.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky