Kurz kritického myšlení

Kurz představí kritické myšlení jako schopnost dbát na to, abychom měli dobré důvody pro svá přesvědčení. To obnáší nejen schopnost kriticky posoudit předkládaná zdůvodnění (sem patří schopnost rozpoznat cizí logické chyby či argumentační fauly), ale také schopnost reflektovat vlastní názorová východiska a rozpoznávat osobní motivace pro zastávání určitého názoru, a to jak u sebe tak u druhých. Tato schopnost se samozřejmě rozvíjí nejlépe praxí, ale k jejímu efektivnímu rozvoji velmi pomáhají základní znalosti z kognitivní psychologie.

   
Aktuality

Přihlašte se na úvodní prezenční seminář e-learningu občankářů

Nabízíme vám tři možné termíny k přihlášení se na úvodní prezenční seminář e-learningu občankářů.

   
VOSK

Přihlašte se na e-learningové kurzy Občankářů

Dovolujeme si vás informovat o tom, že Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá 2 e-learningové kurzy. Odkaz na registraci do e-learningu najdete v textu článku.

   
VOSK

Obohacování slovní zásoby aneb Kouzlo debobrizace.

Aktivita propojuje obohacení slovní zásoby s významnými společenskými událostmi. Žáci se učí, že i slovní zásoba se vyvíjí dle aktuálních potřeb. Některé neologismy vzdorují času a přetrvají pro příští generace, jiná se stávají okazionalizmy.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!