Kontakty Asociace

Výbor Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd byl zvolen 31. 5. 2014 na ustavujícím setkání a tvoří ho:

Tereza VODIČKOVÁ, předsedkyně
terina.vodickova@gmail.com 

tel: 774 220 950

Petra SLÁMOVÁ, místopředsekyně
petra.kot@post.cz

Zdeněk KUČERA, člen výboru
zkucera@gymtrebon.cz

Irena EIBENOVÁ, členka výboru
irena.eibenova@obcankari.cz

Marcel MAHDAL, člen výboru
marcel.mahdal@obcankari.cz

 

 

 

YouTube video: 
   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky