Výbor asociace

Výbor Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd byl zvolen 31. 5. 2014 na ustavujícím setkání a tvoří ho:

Tereza VODIČKOVÁ, předsedkyně

tereza.vodickova@obcankari.cz, tel: 774 220 950

Petra SLÁMOVÁ, členka výboru

petra.kot@post.cz

Renata TRTÍKOVÁ, členka výboru

renata.trtikova@obcankari.cz

Zdeněk KUČERA, člen výboru

zkucera@gymtrebon.cz

 

 

 

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!