Pracovní list: Kdo a proč utíká?

Stáhněte si pracovní list Petry Slámové zabývající se aktuálním fenoménem uprchlictví a migrace obecně. Jsou určeny pro žáky I. stupně ZŠ.

Abstrakt: Žák se seznámí s pojmy uprchlík – migrace – emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace, vyhledává informace vztahující se k jednotlivým státům. Uvědomuje si důležitost a potřebnost domova jako místa bezpečí.

Časový rozvrh: 2x 45 minut

Cílová skupina: 5. třída

Pomůcky: obrázek kufru, úryvek z knihy Robinson Crusoe (upraveno pro žáky 1. stupně), papír, psací potřeby, barvy, obrázek běžce - sportovce, příběhy uprchlíků, pracovní list k příběhům, Pětilístek – pracovní list

Klíčová slova: uprchlík, emigrace, domov

Cíle lekce: Žák dokáže definovat pojem „uprchlík“. Uvádí příklady důvodů, které vedou uprchlíka k nedobrovolnému opuštění domova.

PřílohaVelikost
Soubor Pracovní list pro I. stupeň ZŠ81.84 KB
cc by-nc-sa

Komentáře

Dobrý den,
v pracovním listu Kdo a proč utíká? uvádíte v jednom z uprchlických příběhů počet uprchlíků v Jordánsku - asi 200 tisíc. Podle statistických údajů UNHCR ze srpna 2015 je v Jordánsku jen syrských uprchlíků téměř 629 tisíc.
Petra Klvačová

Dobrý den,

děkuji za upozornění. Máte samozřejmě pravdu. Pracovala jsem se starými údaji. "Nevýhodou" pracovního listu je, že v tomto smyslu není univerzální. Tím myslím, že za půl roku může být číslo opět jiné. Učitel tak bude mít možnost: pracovat s touto přípravou, nebo ji upravit dle aktuálních statistik. Příběh je "smyšlený" a má působit jako příklad, tak to alespoň vnímám já. Prvotně tedy nejde o čísla, ale o příběh samotný.

Děkuji za pochopení.

Petra Slámová

 

Dobrý den,
nedá mi to, abych ještě jednou nezareagovala. Je jasné, že právě v těchto dnech se údaje o migraci rychle proměňují a je nereálné podle nich pracovní list aktualizovat. Pokud se ale čísla v metodických listech pro učitele objevují, měla by odpovídat údajům k určitému datu a tato informace by měla být v listu uvedena. Třeba s poznámkou pro učitele, aby si aktuální statistická data našly na webových stránkách UNHCR nebo jinde. Jinak jsem přesvědčena v tomto konkrétním případě je užitečné, aby součástí příběhu, kterému mají děti porozumět, byla právě aktuální čísla. Tím spíš, že jde o žáky páté třídy a ne o žáky mladšího školního věku. Skrze ta čísla přece děti lépe porozumí tomu, jak je problém migrace, například ze Sýrie naléhavý, když jen v jedné zemi žije přes 600 tisíc uprchlíků. U páťáků už by nemělo být cílem jen uvést příběh jako příklad, ale zasadit tento příběh do konkrétního rámce, například právě pomocí čísel. Jak jinak můžeme učit děti, aby chápaly svět v souvislostech? Zároveň se tím učí nutnosti dokládat svá tvrzení. Za sebe to tedy nevidím, tak, že v tomto konkrétním případě je důležitější příběh než čísla. Naopak, čísla pomáhají příběhu, aby byl pro čtenáře věrohodný, přesvědčivý.
S pozdravem
Petra Klvačová

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!