Oidipův a Elektřin komplex

Nabízíme materiál pro ilustraci výkladu o Oidipově a Elektřině komplexu.

Oidipovský komplex

Výraz "oidipovský komplex" má svůj původ v Sofoklově antické tragédii "Oidipus král". Král v ní nevědomky zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou. Když zjistí pravdu, oslepí se.

Slovník popisuje výraz takto:

"Oidipovský komplex (m) (S. Freud, 1910). Pocity lásky dítěte k rodičům a nenávisti k nim, jež se objevují jako součást celkového komplexu. Podle teorie psychoanalýzy se vztahy k rodičům v raném dětství, v počátcích genitální fáze (mezi 3. a 4. rokem života), utvářejí analogicky k antické sáze o Oidipovi. Dítě projevuje lásku rodiči opačného pohlaví a touží po incestu s ním. K rodiči stejného pohlaví cítí nenávist a žárlivost (pozitivní forma). Vyskytnout se však mohou i milostné pocity k rodiči stejného pohlaví a nenávist k rodiči opačného pohlaví (negativní forma). Obě formy se často mísí. Díky identifikaci s rodičem opačného pohlaví se normálně podaří přání a s ním spojený strach (z kastrace) vytlačit. To umožní ukončení oidipovské situace a nastává období latence. V pubertě může dojít k jeho znovuoživení. Není-li dostatečně zvládnutý, mohou vznikat neurózy. Oidipovský komplex je základní psychoanalytický model vývoje osobnosti. Odvozuje se od něj mnoho různých poruch osobnosti, jež se interpretují jako různé formy jeho nezvládnutí." 

"Elektřin komplex (Podle Elektry, postavy z řecké mytologie, dcery Agamemnonovy). (C.G.Jung, 1913). Přehnaná vazba dcery na otce. Nepřátelství k matce. Analogicky k oidipovskému komplexu se týká erotických vztahů mezi otcem a dcerou. V psychoanalytické teorii hraje důležitou roli. Z důvodu naprosté analogie k oidipovskému komplexu se však i u ženských jedinců hovoří o oidipovském komplexu." 

BOYESEN, Mona Lisa. Revize oidipovského fenoménu z biodynamického a erogenetického pohledu. In: Výcviky.cz [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.vycviky.cz/bodyterapie-psychoterapie-zamerena-telo/kurz/zleps...

YouTube video: 
Oedipus - francouzsky, 8 min
Oedipus - francouzsky, 8 min

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky