Jak na práva a pravidla ve škole?

Pravidla a školní řád - to spolu dost souvisí. Pro žáky/žákyně může být školní řád "prvním skutečným právním dokumentem", se kterým se setkávají. Jak navést žáky, aby o pravidlech kolem nich přemýšleli a chápali jejich důležitost? Nabízíme pracovní listy, které mohou otevřít diskuzi, která se týká i vašeho školního řádu.

Lekce obsahuje 4 pracovní listy, které můžete využít v určité posloupnosti. Materiál lze využít i v rámci třídnických hodin/setkání, nejen v hodinách občanky. Celkem dobře se hodí i na začátek školního roku. To ale neznamená, že se do školního řádu nemůžete pustit v průběhu roku.

Postupně se žáci/žákyně zamýšlí nad tím, kdo v naší společnosti má moc rozhodovací, zda i oni sami o něčem mohou rozhodovat, proč je důležité pravidla kontrolovat a kdo je takovým vykonavatelem, diskutují o potřebnosti pravidel ve společnosti, doma, ve škole....a v neposlední řadě jim můžete nabídnout možnost prozkoumat školní řád vaší školy a podrobit jej revizi. Možná společně zjistíte, co v řádu chybí a co je naopak nadbytečné. 

Na konci lekcí je možné využít k uzavření tématu i metodu alfaboxu, pomocí níž si žáci/žákyně utřídí informace, které znali a ke kterým nově dospěli.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky