Jak začít s filozofií na ZŠ...?

Filozofie na základní škole? Ale jak na ni!

Zkuste využít knihu Josteina Gaardera a uvidíte, kolik odpovědí na záludné otázky vaši žáci vymyslí!

Jednoduchá aktivita využívá skvělých ilustrací v knize. Jaké otázky žáky napadají? A co obrázky podle nich znázorňují? Už se s podobnou otázkou někdy setkali? A kdo jim otázku položil?

Aktivita využívá společného sdílení nápadů, ale i individuálního zamyšlení, resp. volného psaní. 

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky