Pracovní list: Kdo a proč utíká?

Stáhněte si pracovní list Petry Slámové zabývající se aktuálním fenoménem uprchlictví a migrace obecně. Jsou určeny pro žáky I. stupně ZŠ.

Abstrakt: Žák se seznámí s pojmy uprchlík – migrace – emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace, vyhledává informace vztahující se k jednotlivým státům. Uvědomuje si důležitost a potřebnost domova jako místa bezpečí.

Časový rozvrh: 2x 45 minut

Cílová skupina: 5. třída

Pomůcky: obrázek kufru, úryvek z knihy Robinson Crusoe (upraveno pro žáky 1. stupně), papír, psací potřeby, barvy, obrázek běžce - sportovce, příběhy uprchlíků, pracovní list k příběhům, Pětilístek – pracovní list

Klíčová slova: uprchlík, emigrace, domov

Cíle lekce: Žák dokáže definovat pojem „uprchlík“. Uvádí příklady důvodů, které vedou uprchlíka k nedobrovolnému opuštění domova.

PřílohaVelikost
Soubor Pracovní list pro I. stupeň ZŠ81.84 KB
cc by-nc-sa

Komentáře

Dobrý den,
v pracovním listu Kdo a proč utíká? uvádíte v jednom z uprchlických příběhů počet uprchlíků v Jordánsku - asi 200 tisíc. Podle statistických údajů UNHCR ze srpna 2015 je v Jordánsku jen syrských uprchlíků téměř 629 tisíc.
Petra Klvačová

Dobrý den,

děkuji za upozornění. Máte samozřejmě pravdu. Pracovala jsem se starými údaji. "Nevýhodou" pracovního listu je, že v tomto smyslu není univerzální. Tím myslím, že za půl roku může být číslo opět jiné. Učitel tak bude mít možnost: pracovat s touto přípravou, nebo ji upravit dle aktuálních statistik. Příběh je "smyšlený" a má působit jako příklad, tak to alespoň vnímám já. Prvotně tedy nejde o čísla, ale o příběh samotný.

Děkuji za pochopení.

Petra Slámová

 

Dobrý den,
nedá mi to, abych ještě jednou nezareagovala. Je jasné, že právě v těchto dnech se údaje o migraci rychle proměňují a je nereálné podle nich pracovní list aktualizovat. Pokud se ale čísla v metodických listech pro učitele objevují, měla by odpovídat údajům k určitému datu a tato informace by měla být v listu uvedena. Třeba s poznámkou pro učitele, aby si aktuální statistická data našly na webových stránkách UNHCR nebo jinde. Jinak jsem přesvědčena v tomto konkrétním případě je užitečné, aby součástí příběhu, kterému mají děti porozumět, byla právě aktuální čísla. Tím spíš, že jde o žáky páté třídy a ne o žáky mladšího školního věku. Skrze ta čísla přece děti lépe porozumí tomu, jak je problém migrace, například ze Sýrie naléhavý, když jen v jedné zemi žije přes 600 tisíc uprchlíků. U páťáků už by nemělo být cílem jen uvést příběh jako příklad, ale zasadit tento příběh do konkrétního rámce, například právě pomocí čísel. Jak jinak můžeme učit děti, aby chápaly svět v souvislostech? Zároveň se tím učí nutnosti dokládat svá tvrzení. Za sebe to tedy nevidím, tak, že v tomto konkrétním případě je důležitější příběh než čísla. Naopak, čísla pomáhají příběhu, aby byl pro čtenáře věrohodný, přesvědčivý.
S pozdravem
Petra Klvačová

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky