Kritické myšlení ve výuce filosofie a společenských věd

Především pro středoškolské učitele filosofie a společenskovědního základu připravila Filozofická fakulta Ústavu filozofie a religionistiky UK nový dvoudenní kurz zaměřený na rozvíjení kritického myšlení.

Kurz svou formou navazuje na předchozí akreditované vzdělávací kurzy pro učitele filosofie/společenských věd, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky FF UK. Vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.  Cílem kurzu je představit účastníkům komplexní přístup k rozvíjení dovedností a dispozic kritického myšlení a ukázat a vyzkoušet si různé možnosti jejich rozvíjení ve středoškolské výuce.

Termín: sobota 21. 10. a 25. 11. 2023, v čase 10-17:30 hodin
Cena kurzu: 1500 Kč vč. DPH

Lektoři: Mgr. Petra Šebešová, PhD., Mgr. Matěj Král, Ph.D., Mgr Jan Kozák, Ph.D.

Podrobnější informace včetně možnosti přihlášení naleznete ZDE.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky