Online barcamp "(za)hranice těla"

Organizace NESEHNUTÍ Vás zve na online barcamp s názvem „(za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně“, který se uskuteční ve dnech od 22.1 do 29.1.2021.
Touto akcí reagujeme zejména na potřebu větší citlivosti vůči očekáváním a stereotypům ve vzdělávání, které mohou limitovat studující z hlediska studijních výsledků i osobnostního vývoje.

Rádi*y bychom představili*y genderově citlivé vzdělávání jako užitečný, důležitý a v neposlední řadě mladými lidmi chtěný nástroj. Naším cílem do budoucna je učinit z genderově citlivého přístupu nedílnou a neodmyslitelnou součást českého vzdělávacího systému 
Na akci jsou zvání*y všichni*všechny, kterých se vzdělávání nějakým způsobem dotýká, od mladých lidí, přes jejich rodiče, vyučující, youthworkers až po ty, kteří*které o vzdělávání rozhodují z pozice úřednické či politické.
Pokud máte ve svém okolí někoho, koho by toto téma mohlo zaujmout, prosím šiřte tuto pozvánku dál.

Více informací (program bude zveřejněn následující dny) najdete na naší facebookové události ZDE.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast! 


--
Zuzana Martanovič
Program F:éra
Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ
Křížová 15, 603 00, Brno
+420 543 245 342 | +420 605 239 579
www.nesehnuti.cz
http://zenskaprava.cz/
 

   

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!