Marcel Mahdal

Středoškolský učitel Zsv a D na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Člen výboru Asociace učitelů ZSV a občanské výchovy, člen spolku PANT. Šéfredaktor na portále www.obcankari.cz. Kontakt: marcel.mahdal@obcankari.cz

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky