Michael Řezáč

nar. 1974, od roku 2002 působí na Gymnáziu Evolution Sázavská v Praze. Odborně spolupracoval nebo spolupracuje s Katedrou občanské výchovy a filosofie na PedF UK, společnostmi Scio.cz, Člověk v tísni, Generation Europe ad. Podílel se na několika projektech ESF. Člen odborné skupiny pro podporu společenskovědního vzdělávání při NÚV. Je spoluautorem monografie Nejkrásnější památky – Praha a několika metodických a didaktických materiálů (např. Varianty, Evropa 2045, ad.). Jeho zájmy jsou cestování, divadlo a sport. michal.rezac@obcankari.cz

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!