Michael Řezáč

nar. 1974, od roku 2002 působí na Gymnáziu Evolution Sázavská v Praze. Odborně spolupracoval nebo spolupracuje s Katedrou občanské výchovy a filosofie na PedF UK, společnostmi Scio.cz, Člověk v tísni, Generation Europe ad. Podílel se na několika projektech ESF. Člen odborné skupiny pro podporu společenskovědního vzdělávání při NÚV. Je spoluautorem monografie Nejkrásnější památky – Praha a několika metodických a didaktických materiálů (např. Varianty, Evropa 2045, ad.). Jeho zájmy jsou cestování, divadlo a sport. michal.rezac@obcankari.cz

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky