Besedy mladých delegátů ČR do OSN

Mladí delegáti

Současní mladí delegáti, Barbora Antonovičová a Patrik Plavec, strávili v říjnu 2018 tři týdny v hlavním sídle OSN v New Yorku na 73. Valném shromáždění OSN. Měli možnost mimo jiné pronést projev za českou mládež či se setkat s diplomaty a mladými delegáty z jiných zemí. Chcete, aby tito mladí delegáti přijeli diskutovat o OSN i s Vašimi žáky a studenty? Studenti se v rámci besedy dozvědí klíčové informace o činnosti a fungování Organizace spojených národů, obohacené o osobní zkušenosti mladých delegátů. Součástí bude i diskuse o lidských právech, cílech udržitelného rozvoje a o aktivním přístupu k občanství.

Organizace spojených národů zakotvila program mladých delegátů v jedné ze svých rezolucí, a umožnila tím členským státům, aby každý rok na část Valného shromáždění, a popřípadě další vrcholné akce roku, vyslaly své mladé zástupce. Ti tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do fungování OSN, vyjádřit své názory a získané zkušenosti následně předat dalším mladým lidem ve své zemi.
Česká republika své mladé delegáty vyslala do OSN již potřetí, u nás program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.

Důležitou součástí programu Mladých delegátů je následná osvětová činnost, která zahrnuje přednášky a besedy na školách a pro veřejnost. Nabízíme Vám možnost uspořádat pro vaše studenty interaktivní besedu, na které se účastníci dozvědí klíčové informace o činnosti a fungování Organizace spojených národů, obohacené o osobní zkušenosti mladých delegátů.

Mladí delegáti chtějí lépe poznat problémy, které česká mládež považuje za důležité. Mladí delegáti se také věnují vlastní agendě mandátu, ve spolupráci s ČRDM. Barbora Antonovičová se zaměřuje na téma dostupných volnočasových aktivit pro všechny a Patrik Plavec se zabývá zapojením mladých lidí do rozhodovacích procesů napříč úrovněmi rozhodování.

Besedy je možné pořádat pro maximálně 50 lidí, větší počet účastníků ztěžuje interaktivní pojetí besedy a zapojení do diskuse. Pro větší počet účastníků je možné uspořádat méně interaktivní přednášku. Beseda trvá standardně 90 minut, je však možné ji zkrátit či upravit podle vašich potřeb. Besedy jsou poskytovány zdarma.


V případě zájmu o besedu nebo dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Barbora Antonovičová
barbora.antonovicova@crdm.cz
+420 732 832 163

Patrik Plavec
patrik.plavec@crdm.cz
+420 777 727 737

YouTube video: 
Videopozvánka Patrik Plavec
Videopozvánka Patrik Plavec
Videopozvánka Barbora Antonovičová
Videopozvánka Barbora Antonovičová

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky