Doporučujeme kurzy filmové a audiovizuální výchovy

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy

V říjnu 2014 získal NFA akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Zároveň bylo akreditováno 10 kurzů, v ročníku 2015/2016 navíc doakreditován jeden nový. Kurzy budou probíhat od října 2015 do června 2016  v prostorách kina Ponrepo jednou za dva týdny, vždy v pátek od 10 do 16 hodin, a to formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické.

Kurzy nejsou určeny jen pedagogům, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale také třeba těm učitelům, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické a právní know-how. Postupně se budeme věnovat následujícím okruhům: filmová a audiovizuální výchova v ČR a v zahraničí, základní složky filmu, dějiny českého a světového filmu, film a dějiny, film a literatura, praktické minimum pro práci s audiovizuálním materiálem, jak učit filmovou praxi, filmovou režii a střih a nově také filmu jako volné tvorbě.

Filmový kurz se otevírá učitelům ZŠ, SŠ i dalším pedagogickým pracovníkům. Uvítáme také studenty (nejen) pedagogických fakult, kteří by rádi v budoucnu filmovou/audiovizuální výchovu učili. V neposlední řadě mohou kurzy navštěvovat i vážní zájemci o filmovou a audiovizuální výchovu.

Zájemci budou mít možnost zúčastnit se celého ročního kurzu nebo docházet pouze na vybrané přednášky. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

říjen 2015 – červen 2016
pátek 10 – 16 hod / jednou za dva týdny
kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
pro pedagogy, studenty a všechny zájemce o filmovou/audiovizuální výchovu
16 lekcí / 96 vyučovacích hodin / 11 000,-, pro studenty 3500,-
8 lekcí v prvním pololetí / 48 hodin / 6000,-, pro studenty 2000,-
jednotlivé lekce 800 – 2000,-
vyučující: David Čeněk, Tereza Cz Dvořáková, Lucie Česálková a další pedagogové a odborníci na daná témata
konkrétní rozpis lekcí bude upřesněn
TÉMATA LEKCÍ

Film a literatura
Dějiny světového filmu
Praktické minimum pedagoga pro práci s audiovizuálním materiálem
Film a dějiny
Filmová a audiovizuální výchova v ČR
Dějiny českého filmu
Základní složky filmu
Jak učit filmovou praxi
Jak učit režii a střih
Film jako volná tvorba
Filmová analýza
PŘIHLAŠOVÁNÍ

od června 2015
kontakt: Andrea Czesaná, andrea.czesana@nfa.cz
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!