Doporučujeme kurzy filmové a audiovizuální výchovy

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy

V říjnu 2014 získal NFA akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Zároveň bylo akreditováno 10 kurzů, v ročníku 2015/2016 navíc doakreditován jeden nový. Kurzy budou probíhat od října 2015 do června 2016  v prostorách kina Ponrepo jednou za dva týdny, vždy v pátek od 10 do 16 hodin, a to formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické.

Kurzy nejsou určeny jen pedagogům, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale také třeba těm učitelům, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické a právní know-how. Postupně se budeme věnovat následujícím okruhům: filmová a audiovizuální výchova v ČR a v zahraničí, základní složky filmu, dějiny českého a světového filmu, film a dějiny, film a literatura, praktické minimum pro práci s audiovizuálním materiálem, jak učit filmovou praxi, filmovou režii a střih a nově také filmu jako volné tvorbě.

Filmový kurz se otevírá učitelům ZŠ, SŠ i dalším pedagogickým pracovníkům. Uvítáme také studenty (nejen) pedagogických fakult, kteří by rádi v budoucnu filmovou/audiovizuální výchovu učili. V neposlední řadě mohou kurzy navštěvovat i vážní zájemci o filmovou a audiovizuální výchovu.

Zájemci budou mít možnost zúčastnit se celého ročního kurzu nebo docházet pouze na vybrané přednášky. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

říjen 2015 – červen 2016
pátek 10 – 16 hod / jednou za dva týdny
kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
pro pedagogy, studenty a všechny zájemce o filmovou/audiovizuální výchovu
16 lekcí / 96 vyučovacích hodin / 11 000,-, pro studenty 3500,-
8 lekcí v prvním pololetí / 48 hodin / 6000,-, pro studenty 2000,-
jednotlivé lekce 800 – 2000,-
vyučující: David Čeněk, Tereza Cz Dvořáková, Lucie Česálková a další pedagogové a odborníci na daná témata
konkrétní rozpis lekcí bude upřesněn
TÉMATA LEKCÍ

Film a literatura
Dějiny světového filmu
Praktické minimum pedagoga pro práci s audiovizuálním materiálem
Film a dějiny
Filmová a audiovizuální výchova v ČR
Dějiny českého filmu
Základní složky filmu
Jak učit filmovou praxi
Jak učit režii a střih
Film jako volná tvorba
Filmová analýza
PŘIHLAŠOVÁNÍ

od června 2015
kontakt: Andrea Czesaná, andrea.czesana@nfa.cz
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky