Bourání stereotypů v DOXu

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Navštivte se svými žáky vzdělávací program k výstavě Daniela Pešty DeTermination v Centru současného uměni DOX v čase 26. 1. - 6. 5. 2018.

Výstava DeTermination, doposud největší samostatná výstava českého multimediálního umělce Daniela Pešty v České republice, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka. Daniel Pešta pracuje s řadou symbolických podobenství, jeho kritika je však často konkrétně zacílena. Dotýká se politiky, pokrytectví církve, tragédie holocaustu, stigmatizace sociálních minorit, či genderových předsudků.

Společně a prostřednictvím vystavených děl zmapujeme fungování našich stereotypů, abychom je posléze v řízené debatě podrobili kritické reflexi. Zkušenost různých pohledů.

Jako aktivitu předcházející tomuto programu ve školním vyučování doporučujeme interaktivní materiál Mapa společenských stereotypů. Obsahuje vzdělávací mapu pro studenty a metodický materiál pro pedagogy.

Vzdělávací program doporučujeme zařadit program do výuky VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy
Délka programu: 90 - 120 min
Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny
Cena za program: 400 Kč/skupina (600 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice
Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)
Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem.

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky