Program Dobro-druzi na podporu filantropie dětí a mládeže

Dobro-druzi

Nadace Via opět otevírá filantropický program pro mladé, ve kterém  podpoří až 15 týmů. Týmy pořádají dobročinné akce, jejichž výtěžky v programu zdvojnásobí 1:1 až do výše 20 000 Kč. Novinkou letošního ročníku jsou workshopy na míru pro podpořené týmy.

Nadace Via opět otevírá filantropický program pro mladé, ve kterém  podpoří až 15 týmů. Týmy pořádají dobročinné akce, jejichž výtěžky v programu zdvojnásobí 1:1 až do výše 20 000 Kč. Novinkou letošního ročníku jsou workshopy na míru pro podpořené týmy.
Program Dobro-druzi seznamuje děti a mládež s filantropii, dobrovolnictvím a aktivním občanstvím.

Kdo se může přihlásit:
Do programu se až do 7. 3. 2019 mohou hlásit týmy složené z dětí a mladých lidí, kteří navštěvují minimálně druhý stupeň ZŠ, horní hranice pro přihlášení do programu je 26 let. Tým může být složen ze spolužáků ze školní třídy, žákovského parlamentu, skautského oddílů nebo to může být skupina kamarádů.

Komu pomáhat:
Příjemce pomoci si vybírají členové týmu. V minulosti Dobro-druzi pomáhali nemocným dětem, opuštěným zvířatům, zachraňovali starou kapličku či podporovali národní park.

Jak pomáhat:
Každý z týmů v programu pořádá benefiční akce. Může se jednat například o benefiční koncert, prodejní výstavu, vánoční jarmark nebo charitativní závod. Je dobré si vybrat takovou aktivitu, která bude členy týmu bavit a dělat jim radost.

Nabídka Nadace Via:
Vybrané týmy získají finanční příspěvek 5 000 Kč na organizaci benefiční akce. Bezplatnou účast pro tři členy týmu na úvodním vzdělávacím setkání a závěrečném evaluačním setkání. Workshop na míru pro celý tým. Výtěžek benefičních akcí nadace zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.

Přihlášku a další informace naleznete na stránkách www.nadacevia.cz/dobro-druzi. V případě dotazů kontaktujte programovou manažerku Kristinu Papouškovou, kristina.papouskova@nadacevia.cz, 721 833 979.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky