1984 (Obrazy mocenského ovládání v románu 1984)

Metodika Moniky Stehlíkové

RVP: Občanský a společenskovědní základ – Občan ve společnosti, Občan ve státě.

Série pracovních listů s ukázkami s románu 1984 se soustředí na porozumění politickým a sociálním mechanismům v Orwellově Oceánii jako metafoře totalitních společností, především pak na obraz mocenských institucí (stát, policie, ministerstva) a na způsoby ovládání a manipulace paměti, historie a jazyka prostřednictvím propagandy a násilí. Aktivita předpokládá, že žáci četli Orwellův román nebo viděli jeho filmovou adaptaci (režie Michael Radford).

 

Klíčová slova:


Orwell, propaganda, paměť, historie, ideologie


Doporučený věk:
16+


Délka:
Závisí na zvolené metodě

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky