Agrese a násilí

Jak otevřít ve třídě téma násilí? Jaká je naše hladina násilí a co ji zvedá?

Jak nahlíží na násilí a agresi kluci a holky? Je to stejné, nebo jej vnímají jinak?

Lekce vhodná i do třídnických hodin.

Lekce nabízí aktivitu, do které se můžete pustit i v jiných hodinách, než v hodinách občanky. Nabízí možnost vyučujícímu sledovat práci homogenních skupin.

Téma otevírá vlastní zamyšlení nad hladinou násilí - co ji zvyšuje a kdy naopak klesá? Následně se skupiny snaží dospět ke shodě a umístit výroky - situace na názorovou přímku. Odlišné pohledy kluků a holek mohou rozvinout zajímavou diskuzi. S tématem však opatrně!

Na závěr nechybí zklidňující aktivita, která opět umožní vyučujícím, aby se trochu přiblížili k tomu, co žáci dělají k dosažení pohody a klídku.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky