Bůh ve filozofii a náboženství - projekt Mluvící hlavy

Tomáš Halík

Mluvící hlavy FF jsou projekt, v němž profesoři a docenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hovoří o literárních dílech či myšlenkových směrech, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí Mluvící hlavy FF je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.


Autoři projektu chtějí přiblížit maturantům i široké veřejnosti informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., (* 1948) je katolický kněz, teolog, filozof a sociolog náboženství. Je farářem Akademické farnosti (určené učitelům a studentům vysokých škol) v kostele Nejsvětějšího Salvátora, profesorem sociologie Univerzity Karlovy a prezidentem České křesťanské akademie.

Je znám svými knihami na téma víry, ekumenickými aktivitami a občanskou angažovaností. Jeho kniha Vzdáleným nablízku byla oceněna jako nejlepší teologická kniha Evropy (2011) a přeložena do deseti jazyků.

Vystudoval sociologii a filozofii na FF UK, byl žákem Jana Patočky. V době komunistického režimu působil v kulturním a náboženském disentu a byl tajně vysvěcen na kněze (1978). Pracoval jako podnikový psycholog a psychoterapeut pro drogově závislé. Po roce 1990 navštívil na studijních a přednáškových cestách všechny kontinenty, přednášel mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Prof. Tomáš Halík mluví o mýtickém vztahu člověka ke světu, o biblickém chápání světa, přínosu Platóna, Aristotela, Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského. Zmiňuje rovněž Reného Descarta a jeho rozdělení světa na subjektivní a objektivní, pojem deismus a Descartovy kritiky. Filozofie a náboženství mají mezi sebou tisíciletý vztah, který je plodným dialogem.

Stopáž: 8:59

Více o projektu Mluvící hlavy zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/

Zdroj:

Mluvící hlavy: Bůh ve filozofii a náboženství. [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/halik/

YouTube video: 
Bůh ve filozofii a náboženství
Bůh ve filozofii a náboženství
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky