Bůh ve filozofii a náboženství - projekt Mluvící hlavy

Tomáš Halík

Mluvící hlavy FF jsou projekt, v němž profesoři a docenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hovoří o literárních dílech či myšlenkových směrech, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí Mluvící hlavy FF je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.


Autoři projektu chtějí přiblížit maturantům i široké veřejnosti informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., (* 1948) je katolický kněz, teolog, filozof a sociolog náboženství. Je farářem Akademické farnosti (určené učitelům a studentům vysokých škol) v kostele Nejsvětějšího Salvátora, profesorem sociologie Univerzity Karlovy a prezidentem České křesťanské akademie.

Je znám svými knihami na téma víry, ekumenickými aktivitami a občanskou angažovaností. Jeho kniha Vzdáleným nablízku byla oceněna jako nejlepší teologická kniha Evropy (2011) a přeložena do deseti jazyků.

Vystudoval sociologii a filozofii na FF UK, byl žákem Jana Patočky. V době komunistického režimu působil v kulturním a náboženském disentu a byl tajně vysvěcen na kněze (1978). Pracoval jako podnikový psycholog a psychoterapeut pro drogově závislé. Po roce 1990 navštívil na studijních a přednáškových cestách všechny kontinenty, přednášel mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Prof. Tomáš Halík mluví o mýtickém vztahu člověka ke světu, o biblickém chápání světa, přínosu Platóna, Aristotela, Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského. Zmiňuje rovněž Reného Descarta a jeho rozdělení světa na subjektivní a objektivní, pojem deismus a Descartovy kritiky. Filozofie a náboženství mají mezi sebou tisíciletý vztah, který je plodným dialogem.

Stopáž: 8:59

Více o projektu Mluvící hlavy zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/

Zdroj:

Mluvící hlavy: Bůh ve filozofii a náboženství. [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/halik/

YouTube video: 
Bůh ve filozofii a náboženství
Bůh ve filozofii a náboženství
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!