SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Metodika Moniky Stehlíkové: Aktivitu lze využít při výuce středověké literatury v českém jazyce, v občanské výchově a ZSV v rámci etiky či středověké filosofie, v dějepise a v hodinách určených osobnostně sociálnímu rozvoji.

Ukázka žákovských projektů:

1) ZDE

2) ZDE

3) ZDE

Aktivitu lze využít při výuce středověké literatury v českém jazyce, v občanské výchově a ZSV v rámci etiky či středověké filosofie, v dějepise a v hodinách určených osobnostně sociálnímu rozvoji. Jejím prostřednictvím se žáci seznámí s křesťanským konceptem sedmi hlavních hříchů jako zásadního principu etiky středověkého člověka, porovnají je s vlastními osobními zkušenostmi mravních pokušení či selhání, zamyslí se nad podobností etického systému středověkého a současného člověka, prokáží schopnost spolupracovat ve skupině, zobecňovat osobní zkušenost, pracovat se symbolem, resp. alegorií a personifikací.

Klíčová slova:
Hřích, provinění, etika, morálka, křesťanství, alegorie, personifikace, symbol, Dante

Průřezová témata:

OSV, Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

12 – 19 let

Délka:

Minimální verze 2 – 3 hodiny, délka je závislá na velikosti třídy i na ochotě učitele dát dětem čas a prostor. Rozšířená verze zahrnuje i skupinový projekt.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky