SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Metodika Moniky Stehlíkové: Aktivitu lze využít při výuce středověké literatury v českém jazyce, v občanské výchově a ZSV v rámci etiky či středověké filosofie, v dějepise a v hodinách určených osobnostně sociálnímu rozvoji.

Ukázka žákovských projektů:

1) ZDE

2) ZDE

Aktivitu lze využít při výuce středověké literatury v českém jazyce, v občanské výchově a ZSV v rámci etiky či středověké filosofie, v dějepise a v hodinách určených osobnostně sociálnímu rozvoji. Jejím prostřednictvím se žáci seznámí s křesťanským konceptem sedmi hlavních hříchů jako zásadního principu etiky středověkého člověka, porovnají je s vlastními osobními zkušenostmi mravních pokušení či selhání, zamyslí se nad podobností etického systému středověkého a současného člověka, prokáží schopnost spolupracovat ve skupině, zobecňovat osobní zkušenost, pracovat se symbolem, resp. alegorií a personifikací.

Klíčová slova:
Hřích, provinění, etika, morálka, křesťanství, alegorie, personifikace, symbol, Dante

Průřezová témata:

OSV, Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

12 – 19 let

Délka:

Minimální verze 2 – 3 hodiny, délka je závislá na velikosti třídy i na ochotě učitele dát dětem čas a prostor. Rozšířená verze zahrnuje i skupinový projekt.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!