Nietzsche

Jak se filosofuje kladivem?...

To je zjevné z níže uvedené krátké ukázky. Kromě ní najdete v odkazech link na celou knihu Tak pravil Zarathuštra, která není vázána autorskými právy, a na text Tomáše Halíka Nietzsche a filozofie náboženství.

K četbě si pusťte symfonickou báseň Richarda Strausse Tak pravil Zarathustra ( v odkazech je k dispozici i text ze stránek Českého rozhlasu) a nalistujte si stranu 123 ve skvělém Observátoru Jakuba Brdíčka.

Morálka pro lékaře. - Nemocný je cizopasníkem společnosti. V jistém stavu je neslušno žíti ještě déle. Další živoření ve zbabělé závislosti na lékařích a praktikách, po ztrátě smyslu života, práva na život, mělo by u společnosti míti za následek hluboké opovržení. Lékaři pak měli by býti prostředníky tohoto opovržení,- ne recepty, ale každého dne novou dávku odporu k svému nemocnému... Vytvořiti novou zodpovědnost, lékařovu zodpovědnost, pro všechny případy, kdy nejvyšší zájem života, vzestupujícího života vyžaduje nejbezohlednějšího potlačení a vytlačení zvrhajícího se života - například pro právo na plození, pro právo zrození, pro právo žíti... Hrdě zemříti, není-li již možno hrdě žíti. Smrt dobrovolně zvolená, smrt v pravý čas, s jasem a radostí, uprostřed dění a svědků: takže skutečné loučení jest ještě možné, kdy je zde ještě ten, jenž se loučí, rovněž skutečné ocenění dosaženého a chtěného, přehled života - vše v protikladu k ubohé a hrozné komedii, kterou provádělo křesťanství s hodinou smrti. Nezapomínejmež nikdy křesťanství, že zneužilo slabosti umírajícího ke znásilnění svědomí, že zneužilo způsobu smrti k hodnotným soudům o člověku a minulosti! - Tady jde o to, proti všem zbabělostem předsudku, nejprve zavésti správné, to jest fysiologické ocenění tak řečené přirozené smrti: která je posléze rovněž jen smrtí "nepřirozenou", sebevraždou. Člověk nehyne nikdy nikým jiným než sebou. Jenomže to je smrt za nejopovržlivějších podmínek, smrt nesvobodná, smrt nevčas, smrt zbabělá. Měli bychom z lásky k životu - bažiti po jiné smrti, svobodné, vědomé, bez náhody a přikvačení...Nakonec radu pro pány pesimisty a jiné dekadenty. Není v naší moci zabrániti, abychom se nenarodili: můžeme však tuto chybu - neboť někdy je to chyba - opět napraviti. Odstraníme-li se, vykonáme nejúctyhodnější čin, jenž existuje: Skoro si tím zasloužíme, abychom žili...

NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Friedrich Nietzsche. Olomouc: Votobia, 2001, s. 65-66. ISBN 80-7198-473-6.

YouTube video: 
Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra
Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!