Postava filosofa v Platónově alegorii jeskyně a v jeho představě ideálního státu

RVP: Občanský a společenskovědní základ - Úvod do filosofie a religionistiky, Občan ve společnosti, Občan ve státě.


Předměty: Filosofie, politologie

ANOTACE:

Aktivita se zaměřuje na porozumění proslulé gnozeologické metafoře a vede žáky k její aplikaci na vlastní zkušenost. Žáci se seznámí také se Sokratovými a Platónovými výhradami vůči demokracii, srovnají je s vlastní zkušeností a zamyslí se nejen nad klady a zápory Platónova ideálního státu, ale pokusí se také navrhnout vlastní uspořádání harmonické společnosti. Práce nevyžaduje žádné předběžné znalosti filosofie a lze ji využít i při výuce státoprávní teorie či základů filosofie.

Klíčová slova:

Platón, demagogie, struktura ideálního státu

Doporučený věk:

16+

Délka:

Alespoň dvě hodiny, závisí na zvoleném postupu. Aktivita vyžaduje přístup k internetu.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

PřílohaVelikost
PDF icon Platón - metodika830.61 KB
PDF icon Platón - PL1402.65 KB
PDF icon Platón - PL 2451.72 KB
PDF icon Platón - PL 3688.66 KB
PDF icon Jak dopadl Cerwius1.25 MB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky