Postava filosofa v Platónově alegorii jeskyně a v jeho představě ideálního státu

RVP: Občanský a společenskovědní základ - Úvod do filosofie a religionistiky, Občan ve společnosti, Občan ve státě.


Předměty: Filosofie, politologie

ANOTACE:

Aktivita se zaměřuje na porozumění proslulé gnozeologické metafoře a vede žáky k její aplikaci na vlastní zkušenost. Žáci se seznámí také se Sokratovými a Platónovými výhradami vůči demokracii, srovnají je s vlastní zkušeností a zamyslí se nejen nad klady a zápory Platónova ideálního státu, ale pokusí se také navrhnout vlastní uspořádání harmonické společnosti. Práce nevyžaduje žádné předběžné znalosti filosofie a lze ji využít i při výuce státoprávní teorie či základů filosofie.

Klíčová slova:

Platón, demagogie, struktura ideálního státu

Doporučený věk:

16+

Délka:

Alespoň dvě hodiny, závisí na zvoleném postupu. Aktivita vyžaduje přístup k internetu.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

PřílohaVelikost
PDF icon Platón - metodika830.61 KB
PDF icon Platón - PL1402.65 KB
PDF icon Platón - PL 2451.72 KB
PDF icon Platón - PL 3688.66 KB
PDF icon Jak dopadl Cerwius1.25 MB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!