Velikonoce v tradiční lidové kultuře

Velikonoce v tradiční lidové kultuře

Přednáška docentky Štěpánové popíše jednotlivá období Velikonoc, vysvětlí základní pojmy jako jsou: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Hod Boží velikonoční (pokrmy, funkce kraslic), Velikonoční pondělí, pomlázka apod. Video trvá 50 minut.

Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

Působí v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na historickou etnologii 19. století. Zabývá se tradičním lidovým oděvem a lidovým uměním, muzeologií, lidovou stravou a genderovými studiemi v historické perspektivě.
 

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Velikonoce v tradiční lidové kultuře [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750014-velikonoce-v-tradicni-lidove-kulture

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky