VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI!

Aktivita reaguje na aktuální stav karantény, ale je využitelná i jindy. Autorka aktivity je MONIKA STEHLÍKOVÁ.

Anotace:

Aktivita reaguje na aktuální stav karantény, ale je využitelná i jindy. Na základě inspirace krátkým filmem Jean-Pierra Jeuneta FOUTAISES sestaví žáci společný seznam drobných potěšení. Pak se zamyslí nad tím, co asi těší jejich prarodiče a prostřednictvím elektronické aplikace České pošty vytvoří vlastní osobní autorskou pohlednici, kterou prarodičům pošlou.
Aktivita by měla podpořit vzájemnou komunikaci, posilovat schopnost stručně a jasně formulovat a soustředit se na drobné detaily a měla by obrátit pozornost žáků na životní situaci starších lidí.

Doporučený věk:

15 +

Délka:

Cca dvě hodiny, resp. jak kdo chce

Pomůcky:

Přístup k internetu, ev. fotoaparát, přístup na HBO GO (není nutné), interbanking nebo platební karta a ochota investovat cca 30 Kč.

Postup: Postup je popsán v pracovním listu, žáci pracují zcela samostatně. Lze použít prostřednictvím emailu, Google Classroom, FB apod.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!