VYLEZ Z DOUPĚTE! (Idoly jeskyně, rodu, tržiště a divadla v díle Francise Bacona)

RVP: Občanský a společenskovědní základ - Úvod do filosofie a religionistiky

Anotace:

Aktivita se soustředí na teorii poznání v dějinách filosofie, resp. na teorii idolů Francise Bacona. Žáci se seznámí s jeho definicí typů myšlenkového zkreslení a pokusí se je aplikovat na vlastní zkušenost. Aktivita může být doplněním učiva o Platónovi nebo součástí výuky filosofie raného novověku nebo může být použita při poznávání gnozeologie jako filosofické disciplíny.

Klíčová slova:

Francis Bacon, Platon, idol, poznání,

Doporučený věk:

16+

Délka:

2 vyučovací hodiny + domácí příprava

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Idoly - metodika735.59 KB
PDF icon PL 1 Idol jeskyně605.1 KB
PDF icon PL 2 Idol rodu 617.18 KB
PDF icon PL 3 Idol tržiště516.15 KB
PDF icon PL 4 Idol divadla515.8 KB
PDF icon PL 5 Idoly dohromady764.55 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky