VYLEZ Z DOUPĚTE! (Idoly jeskyně, rodu, tržiště a divadla v díle Francise Bacona)

RVP: Občanský a společenskovědní základ - Úvod do filosofie a religionistiky

Anotace:

Aktivita se soustředí na teorii poznání v dějinách filosofie, resp. na teorii idolů Francise Bacona. Žáci se seznámí s jeho definicí typů myšlenkového zkreslení a pokusí se je aplikovat na vlastní zkušenost. Aktivita může být doplněním učiva o Platónovi nebo součástí výuky filosofie raného novověku nebo může být použita při poznávání gnozeologie jako filosofické disciplíny.

Klíčová slova:

Francis Bacon, Platon, idol, poznání,

Doporučený věk:

16+

Délka:

2 vyučovací hodiny + domácí příprava

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Idoly - metodika735.59 KB
PDF icon PL 1 Idol jeskyně605.1 KB
PDF icon PL 2 Idol rodu 617.18 KB
PDF icon PL 3 Idol tržiště516.15 KB
PDF icon PL 4 Idol divadla515.8 KB
PDF icon PL 5 Idoly dohromady764.55 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!