RUBIKON Centrum: Příběhy druhé šance: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí

Anotace:

Lekce vznikla na základě přednášky Jany Smiggels Kavkové a příběhu Katky z RUBIKON Centra, které pomáhá lidem s trestní minulostí. Žáci jsou prostřednictvím lekce postaveni před otázku nakolik zohledňovat u uchazečů o práci trestní minulost. Dozví se, že v rámci přijímacích pohovorů mohou být požádáni nebo požádat o výpis trestního rejstříku pouze v případě, že informace o bezúhonnosti má přímou souvislost s charakterem pracovní činnost.

Čistý trestní rejstřík musí mít ze zákona například ministerští úředníci (podle služebního zákona), učitelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry, policisté, hasiči, soudci, notáři, advokáti, auditoři nebo veterináři. U řady jiných pozic by zaměstnavatel měl jednoznačně vysvětlit, proč po vás výpis z rejstříku chce.
Prostý fakt, že si zaměstnavatel výpis vyžádá, ale ještě nemusí znamenat, že trestaný člověk nemá šanci práci získat. „Ze zkušeností víme, že pokud zaměstnavatel vyžaduje výpis z rejstříku trestů, je možné, že chce zvážit soulad trestní minulosti s charakterem dané pozice. Je logické, že zaměstnavatel nebude chtít zaměstnávat na pozici ošetřovatele člověka, který byl odsouzen například za trestný čin týrání svěřené osoby,“ vysvětluje Anita Beganyová z organizace RUBIKON Centrum.

Více na: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/322647-mam-zaznam-v-rejstriku-trestu-a-hledam-praci-nenechte-se-diskriminovat
Lekce má za cíl pomoc v destigmatizaci lidí s trestní minulostí, příběhy druhé šance. Možná na závěr jedna velmi znepokující informace. Děti vycházející z ústavní péče mají 50 % šanci, že skončí ve výkonu trestu... (viz přednáška níže)
Lekce vznikla na základě přednášky Jany Smiggels Kafkové a Katky (ženy s žitou zkušeností trestní minulostí).

RUBIKON Centrum: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí
https://www.youtube.com/watch?v=Eh4worYTm7Y

Téma se zabývá úlohou neziskových organizací v procesu reintegrace osob, které se snaží začít nový život po odpykání trestu. Hlavním zaměřením je prozkoumat, jak organizace podporují jedince v oblastech zaměstnání, bydlení, řešení dluhů a osobního rozvoje. Důraz bude kladen na spolupráci s různými institucemi a zaměstnavateli a na význam zapojení lidí s osobní zkušeností z výkonu trestu do těchto programů. Téma také osvětluje, jakým způsobem se tyto organizace snaží překonávat nejen individuální výzvy, ale i systémové překážky a společenské stigmatizace spojené s trestní minulostí.

RUBIKON Centrum, z. ú. (Jana Smiggels Kavková a Katka) je nestátní nezisková organizace. Od roku 1994 pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí. Snaží se odstraňovat překážky, které jim v tom brání. Některé si klienti a klientky nesou v sobě, jiné jim staví do cesty systém a další představují předsudky společnosti. 32 % zaměstnanců a zaměstnankyň má za sebou žitou zkušenost z výkonu trestu. Zapojují se do všech aktivit organizace, protože jejich zkušenost je nezastupitelná.

 

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám.

YouTube video: 
Rubicon Centrum: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí
Rubicon Centrum: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky