Efektivní vzdělávání v oblasti ekonomie

Ve dnech 24. 11. a 25. 11. proběhl dvoudenní seminář věnovaný efektivnímu vzdělávání v oblasti ekonomie podpořený z projektu VOSK - vzdělávání k občanským a sociálním kompetencím podpořený z OP PPK Praha - pól růstu.
Kromě zajímavé přednášky Martina Romana (PORG), který se zabýval možnostmi, jak účinně pracovat s žákovskou motivací a jak nenásilně zvýšit žákovu aktivitu, si učitelé pod vedením Miroslava Svobody (AAU) mohli zkusit dražbu antistresového slona nebo si mohli na vlastní kůži zažít volbu mezi rychlým ziskem a trvale udržitelným rozvojem. Pavel Potužák se věnoval hospodářskému cyklu (se zaměřením na ekonomické krize), prostřednictvím čehož se dostal až k současným palčivým společenským problémům (války, migrační krize, nárůst populismu a extremismu). Vše zakončil David Lipka a jeho skvělý příspěvek Pokrok pohledem ekonomie.

Na seminář je navázán projekt Ekonomické olympiády, který pořádá INEV.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR


 

 

 

Obrázky: 
   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky