Klima v tísni

Je klima v tísni? Co způsobují emise? Jaké jsou dopady klimatických změn? Existují opatření, která zabrání klimatickým změnám, či je alespoň zmírní? Kromě nových znalostí o klimatických změnách si vyzkoušíte modelové lekce, které vám poskytnou inspiraci, jak téma začlenit do výuky pomocí rozmanitých interaktivních metod. Získáte také podpůrné informační a metodické materiály.

Více na: http://varianty.cz/kurzy/251-klima-v-tisni-aneb-klimaticke-zmeny

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!