Klima v tísni

Je klima v tísni? Co způsobují emise? Jaké jsou dopady klimatických změn? Existují opatření, která zabrání klimatickým změnám, či je alespoň zmírní? Kromě nových znalostí o klimatických změnách si vyzkoušíte modelové lekce, které vám poskytnou inspiraci, jak téma začlenit do výuky pomocí rozmanitých interaktivních metod. Získáte také podpůrné informační a metodické materiály.

Více na: http://varianty.cz/kurzy/251-klima-v-tisni-aneb-klimaticke-zmeny


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky