Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.

Laureáti Nobelovy ceny míru inspirují mládež - nově i v České republice!

Připojte se a vyzkoušejte PeaceJam program na vašem gymnáziu.

Připravujeme první úvodní školení, na kterém zažijete principy PeaceJam metodiky:

Termín:     29.11.2019
Čas:          10:00 – 15:00
Místo:         Staroměstské Náměstí 1 (Pražské kreativní centrum), Praha 1


Rezervace a další informace: Lenka Hnízdová  lenka@peacejam.cz, 607 990 773

Do českých škol přinášíme postupně mezinárodně oceněný projekt PeaceJam, jehož cílem je inspirovat mládež k pozitivním změnám ve světě.

Výukový program obsahuje
• INSPIRACI v podobě víkendových konferencí pro studenty, kde mají možnost setkat se přímo s laureátem a diskutovat o tématech, která jsou pro ně důležitá

• VZDĚLÁVÁNÍ v podobě ucelených metodik, které pracují s příběhy 14 zapojených nositelů Nobelovy ceny míru a úvahami nad okolnostmi jejich životů a následná cvičení pro práci s žáky

• AKCI - výzvu k podniknutí konkrétních kroků ke změnám ve světě (https://billionacts.org/) - přenesení znalostí a dovedností do reálného života

Od ledna 2020 zahajujeme v ČR pilotování výukového programu pro mládež 12-18 let. Účast v programu škole přináší:
• Vytvoření příležitostí a získání nástrojů pro naplňování všech klíčových kompetencí dle RVP
• program lze využít jako samostatný projekt v rámci naplňování všech požadovaných průřezových témat (Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova)
• Implementací programu PeaceJam můžete naplňovat mezipředmětovou integraci a řešit mezipředmětové vztahy.
.

Obrázky: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!