Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.

Laureáti Nobelovy ceny míru inspirují mládež - nově i v České republice!

Připojte se a vyzkoušejte PeaceJam program na vašem gymnáziu.

Připravujeme první úvodní školení, na kterém zažijete principy PeaceJam metodiky:

Termín:     29.11.2019
Čas:          10:00 – 15:00
Místo:         Staroměstské Náměstí 1 (Pražské kreativní centrum), Praha 1


Rezervace a další informace: Lenka Hnízdová  lenka@peacejam.cz, 607 990 773

Do českých škol přinášíme postupně mezinárodně oceněný projekt PeaceJam, jehož cílem je inspirovat mládež k pozitivním změnám ve světě.

Výukový program obsahuje
• INSPIRACI v podobě víkendových konferencí pro studenty, kde mají možnost setkat se přímo s laureátem a diskutovat o tématech, která jsou pro ně důležitá

• VZDĚLÁVÁNÍ v podobě ucelených metodik, které pracují s příběhy 14 zapojených nositelů Nobelovy ceny míru a úvahami nad okolnostmi jejich životů a následná cvičení pro práci s žáky

• AKCI - výzvu k podniknutí konkrétních kroků ke změnám ve světě (https://billionacts.org/) - přenesení znalostí a dovedností do reálného života

Od ledna 2020 zahajujeme v ČR pilotování výukového programu pro mládež 12-18 let. Účast v programu škole přináší:
• Vytvoření příležitostí a získání nástrojů pro naplňování všech klíčových kompetencí dle RVP
• program lze využít jako samostatný projekt v rámci naplňování všech požadovaných průřezových témat (Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova)
• Implementací programu PeaceJam můžete naplňovat mezipředmětovou integraci a řešit mezipředmětové vztahy.
.

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky