Kurzy filmové/audiovizuální výchovy

Kurzy budou probíhat od října 2015 do června 2016 jednou za dva týdny v prostorách kina Ponrepo, a to vždy v pátek od 10 do 16 hodin. Jedná se o přednášky a dílny. Nabízíme různorodá témata jednotlivých kurzů od historických a teoretických až po ryze praktická. Mezi pedagogy naleznete významné české filmové kurátory, historiky filmu, filmové publicisty, univerzitní pedagogy filmových studií aj.

Vzdělávací programy jsou otevřené nejen pro učitele SŠ a další pedagogické pracovníky, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale třeba i pro ty učitele jiných oborů, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické či právní znalosti. Uvítáme také studenty (nejen) pedagogických fakult, kteří by rádi v budoucnu filmovou/audiovizuální výchovu učili. V neposlední řadě mohou kurzy navštěvovat i další zájemci, kteří se vážně zajímají o filmovou a audiovizuální výchovu.

Akreditaci MŠMT pro dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků jsme získali v říjnu 2014 jako vzdělávací instituce v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pilotní kurz Filmová/audiovizuální výchova proběhl v prvním pololetí roku 2015. Přihlásilo se 29 účastníků. Díky jejich podnětům jsme se rozhodli vzdělávací program obohatit o nové kurzy: Filmová analýza, Film jako volná tvorba a Základní složky filmu.

Zájemci mají možnost zúčastnit se buď celého ročního kurzu, nebo dvou kurzů pololetních, případně docházet pouze na vybrané 6hodinové a 12hodinové přednášky. Absolventi obdrží certifikované osvědčení o absolvování kurzu.

KURZ FILMOVÉ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016

KDY: říjen 2015 – červen 2016, vždy pátek 10 – 16 hod / jednou za dva týdny

KDE: kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

PRO KOHO: pro pedagogy, studenty a všechny zájemce o filmovou/audiovizuální výchovu

 

Roční kurz: 16 lekcí / 96 vyučovacích hodin / 11.000 Kč (pro studenty 3.500 Kč)

Pololetní kurz: 8 lekcí / 48 hodin / 6.000 Kč (pro studenty 2.000 Kč)

Jednotlivá lekce: 6 hodin nebo 12 hodin / 900 Kč nebo 1.600 Kč

 

ROZVRH

POLOLETÍ
Filmová a audiovizuální výchova v ČR / 2. 10. 2015 / Pavel Bednařík, Jiří Forejt, hosté
Film a literatura / 16. 10. 2015 / Marie Barešová
Jak učit filmovou praxi I / 6. 11. 2015 / Martin Švoma, Linda Arbanová
Jak učit filmovou praxi II / 20. 11. 2015 / Martin Švoma
Základní složky filmu I / 4. 12. 2015 / David Čeněk
Základní složky filmu II / 18. 12. 2015 / David Čeněk
Dějiny světového filmu I / 15. 1. 2016 / David Čeněk
Dějiny světového filmu II / 29. 1. 2016 / David Čeněk

POLOLETÍ
Praktické minimum pedagoga pro práci s audiovizuálním materiálem I / 5. 2. 2016 / Martin Švoma, Ivan David
Praktické minimum pedagoga pro práci s audiovizuálním materiálem II / 19. 2. 2016 / Martin Švoma, Lucie Česálková
Filmová analýza / 1. 4. 2016 / Briana Čechová
Dějiny českého filmu I / 15. 4. 2016 / Tereza Cz Dvořáková, Lukáš Skupa
Dějiny českého filmu II / 29. 4. 2016 / TerEza Cz Dvořáková, Lukáš Skupa, Bára Holubová
Jak učit režii a střih I / 13. 5. 2016 / Martin Švoma
Jak učit režii a střih II / 27. 5. 2016 / Martin Švoma
Film a dějiny / 10. 6. 2016 / Tereza Cz Dvořáková, Lucie Česálková
Film jako volná tvorba / 24. 6. 2016 / Jan Křipač, František Týmal

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ zde

kontakt: Andrea Czesaná, andrea.czesana@nfa.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!