Labyrint migrace

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vás zve k účasti na b-learningovém kurzu LABYRINT MIGRACE. Jak bude kurz probíhat? Kurz bude probíhat kombinací distanční formy e-learningu a prezenčního setkání účastníků. Dozvíte se mj. o příčinách a dopadech migrace, o problematice udělování azylu, o trendech ve světě, Evropské unii i v České republice, seznámíte se i s výpověďmi těch, kteří do Česka přišli žít. Během prezenčního setkání si vyzkoušíte metody a strategie, jak začlenit téma migrace do vaší výuky.

Kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz zahajujeme 22. 2. 2016
  • Prezenční setkání se uskuteční 14. – 16. 4. 2016 ve Svatém Jánu pod Skalou
  • Kurz je v rozsahu 80 vyučovacích hodin.

Jak se přihlásit?

  • Zájemci o kurz se mohou přihlásit do 17. 2. vyplněním formuláře na našich webových stránkách www.varianty.cz v sekci Kurzy. Na našich stránkách také naleznete více informací. Kapacita kurzu je 25 účastníků.

Kurz je zdarma, ubytování a stravování na prezenčním setkání je hrazeno z prostředků MZV ČR v rámci Programu zahraniční a rozvojové spolupráce.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!