Pražský studentský summit

Studentský summit

V listopadu odstartuje již XXII. ročník Pražského studentského summitu. Tento prestižní vzdělávací projekt pořádaný předním českým think-tankem Asociací pro mezinárodní otázky otevírá přijímací řízení ve čtvrtek 1. září 2016. Studenti účastnící se Pražského studentského summitu reprezentují svou školu mezi stovkami dalších nadaných mladých lidí i významnými hosty. Účast na tomto projektu může být přínosem pro každého z nich, ať už se bude v budoucnosti pohybovat v jakékoliv sféře.

Přijímací řízení do největšího vzdělávacího projektu svého druhu ve střední Evropě začíná již 1. září. Dvacátý druhý ročník celoročního programu zaměřeného na globální témata a aktuální problémy bude začínat v listopadu 2016. Šanci uspět a udělat krok ke své budoucnosti mají všichni studenti střední nebo vysoké školy v České republice. Termín uzavření přijímacího řízení do Modelu OSN je stanoven na 30. září, do Modelů NATO a EU pak 14. října.

Projektu se každoročně účastní více než 320 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky, hlavní vzdělávací metodou je simulace jednání mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a nově OBSE. Projekt podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, a o jejich aktivní účast při řešení, rozšiřuje vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí.

Smyslem projektu je podpora účastníků v samostatném a zodpovědném přístupu k dalšímu studiu a aktivnímu zapojení se do společnosti a zároveň rozvoj jejich osobnosti a charakteru. Naučit mladé lidi toleranci, vzájemnému pochopení a kritickému myšlení, že svět není černobílý, je v dnešní době stále důležitější. Cílem projektu je odborně připravený, občansky aktivní, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Jsem přesvědčena, že takový mladý člověk je i výborným studentem.

Více informací o registraci do jednotlivých modelů získáte na ZDE.

Kontaktní osobou pro Vaše dotazy je:

Eva Prudilová, hlavní koordinátorka Pražského studentského
summitu, 608 504 006, eva.prudilova@amo.cz

Asociace pro mezinárodní otázky

Association for International Affairs

Žitná 27

CZ 110 00 Praha 1

mob. +420 721 953 288


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky