Pražský studentský summit

Studentský summit

V listopadu odstartuje již XXII. ročník Pražského studentského summitu. Tento prestižní vzdělávací projekt pořádaný předním českým think-tankem Asociací pro mezinárodní otázky otevírá přijímací řízení ve čtvrtek 1. září 2016. Studenti účastnící se Pražského studentského summitu reprezentují svou školu mezi stovkami dalších nadaných mladých lidí i významnými hosty. Účast na tomto projektu může být přínosem pro každého z nich, ať už se bude v budoucnosti pohybovat v jakékoliv sféře.

Přijímací řízení do největšího vzdělávacího projektu svého druhu ve střední Evropě začíná již 1. září. Dvacátý druhý ročník celoročního programu zaměřeného na globální témata a aktuální problémy bude začínat v listopadu 2016. Šanci uspět a udělat krok ke své budoucnosti mají všichni studenti střední nebo vysoké školy v České republice. Termín uzavření přijímacího řízení do Modelu OSN je stanoven na 30. září, do Modelů NATO a EU pak 14. října.

Projektu se každoročně účastní více než 320 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky, hlavní vzdělávací metodou je simulace jednání mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a nově OBSE. Projekt podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, a o jejich aktivní účast při řešení, rozšiřuje vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí.

Smyslem projektu je podpora účastníků v samostatném a zodpovědném přístupu k dalšímu studiu a aktivnímu zapojení se do společnosti a zároveň rozvoj jejich osobnosti a charakteru. Naučit mladé lidi toleranci, vzájemnému pochopení a kritickému myšlení, že svět není černobílý, je v dnešní době stále důležitější. Cílem projektu je odborně připravený, občansky aktivní, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat. Jsem přesvědčena, že takový mladý člověk je i výborným studentem.

Více informací o registraci do jednotlivých modelů získáte na ZDE.

Kontaktní osobou pro Vaše dotazy je:

Eva Prudilová, hlavní koordinátorka Pražského studentského
summitu, 608 504 006, eva.prudilova@amo.cz

Asociace pro mezinárodní otázky

Association for International Affairs

Žitná 27

CZ 110 00 Praha 1

mob. +420 721 953 288

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!