Letní škola Občankářů 2019

Letní škola 2019

40hodinové školení pro učitele ZŠ i SŠ. Program Letní školy je přílohou článku. Jednotlivé dny na FB.


Reakce absolventů si můžete přečíst ZDE:

Celé tři dny, kterých jsem se zúčastnila, se mi moc líbily - byly nabité nejen informacemi, ale i praktickými ukázkami. Také se mi líbí setkávání s dalšími občankáři a případné načerpání inspirace. 

Perfektně připravená akce.

Po absolvování LSO jsem získala vítr do plachet, ukázalo se, že je stále z čeho čerpat. Stále se něco děje. Zakládají se nové organizace, které se věnují novým fenoménum doby, pomáhají učitelům i studentům orientovat se v čím dál složitějším světě informací. Program byl vystaven skvěle, nebylo vidno slabší místo. Nezbývá než se těšit na další ročníky sdílení a diskuzí, které nám pomohou se rozvíjet.

Inspirativní témata a řečníci, spousta inspirace pro to, jak udělat hodiny přínosnější a užitečnější pro studenty.

Dynamický, živý, aktuální, žádné školometské pindy, ale reálnej žitej život dnes v 21. století a jeho společenskovědní aspekty.

Letní škola Občankářů je prostě nový úžasný fenomén. Na jednom místě se na začátku prázdnin na 4 dny sejde mnoho nadšenců - učitelů - bez rozdílu věku zapálených pro svou práci a s touhou poznat a dozvědět se nové věci, poznat zajímavé lidi, vyměnit si zkušenosti, nezakrnět. A to všechno s hlavním záměrem: inspirovat se a následně připravovat svým žákům zajímavé hodiny, výuku si s nimi užít jako s partnery, protože snad jen předmět OBN k tomu poskytuje nejlepší podmínky.
Kvalitní vzdělávání, setkání s kolegy, konkrétní aktivity do výuky, pro mě osobně velmi přínosné!

Velmi silný zážitek si odnáším z celého dne s Nevypusť duši. Lektorky byly mladé, energické, velmi dobře věděly, o čem mluví, vystupovaly kultivovaně, profesionálně a zároveň lidsky. Rozhodně využiji spoty, které nám promítaly, ve výuce. Začala jsem je sledovat na FB a myslím, že by to mohlo zaujmout i mé žáky (mimo jiné i přitažlivou grafikou). Díky moc!

Letní škola Občankářů byla skvělým začátkem Letních prázdnin. Každý den jinak zaměřený program, zajímavé příspěvky, výborní lektoři. Odnesla jsem si mnoho pro sebe i pro svou práci užitečných tipů, např. metody do výuky, knihy, tištěné materiály. Přínosné byly vlastně i přestávky - dávaly prostor neformálnímu sdílení dobré praxe, kterého podle mě není nikdy dost. Nelze opomenout rovněž skvělou organizaci ze strany Občankářů a zázemí celé alce včetně vynikajícího jídla. Děkuji!

Vynikající akce, první akce tohoto typu, která byla maximálně přínosná pro učitelskou praxi. Nenašlo se téma/ blok, který by byl tzv. do počtu. Vše využitelné v praxi. Skvělé propojení teorie a praxe. Odborníci z akademického prostředí tvořili teoretické zázemí - shrnutí informací, teoretické podklady, upevnění a aktualizace informací (pro učitele jinak náročné držet krok s trendy a aktualizovat si informace, prohledávat zdroje apod.) - takto vždy jasně a systematicky předáno s možností diskuse. I u teoretických přednášek bylo myšleno na aplikaci do výuky, jak uchopit a předat studentům. Oceňuji velké množství praktických nápadů přímo do hodin, přípravy konkrétních hodin, workshopy, tipy na webové stránky, videa a knihy, možnost sdílení návrhů s ostatními i v rámci samotných bloků, nejen mimo ně s kolegy v rámci přestávky.

Letní škola byla skvělým vyvážením odborné a praktické části učitelské profese. Chválím snahu o maximálni aktuálnost témat, naplněníi současných trendů. Budu dále doporučovat a již nyní se přihlásím na dalši ročník, bude-li to možné. Velice inspirující prostředí, které podnítilo moje snahy se dale vzdělávat, zajímat se o současné dění, podívat se na skutečnost jinýma očima, změnit některé stereotypy, kterým ve výuce podléham, opět se snažit udělat výuku zajímavějši, aktulnějši. Tato akce mi vlila novou krev do žil, je mi až zatežko řict, že se tešim na záři, až budu moci některé věci vyzkoušet a předat žakům. Důstojné prostředí, skvělé technické zázemí, vynikající péče a bezchybná a přátelská komunikace ze strany paní organizátorky a moderátorky.

Letní škola pro mě byla intenzivním a velmi inspirativním zážitkem, kdy jsem doslova hltala jednu přednášku za druhou a program od 9:30 do 18:00 utekl velmi rychle. Témata byla aktuální, velmi zajímavá a pro mou výuku relevantní, řečníci se skvěle doplňovali a bylo vidět a slyšet, že jsou to odborníci ve svých oborech.  Těším se na výběr témat na příští rok a vřele doporučím každému učiteli nejen občanky.

Letní škola Občankářů nabízí prostor nejen si zopakovat některé znalosti ze studií a prohloubit je o nové poznatky, ale také je to možnost, kdy se můžete setkat s kolegy z jiných škol, kteří vás povzbudí v práci. A to nejen proto, že mají zkušenosti a dobré nápady, ale i v tom, že i oni bojují s podobnými problémy a překážkami nejen ze strany studentů a rodičů, ale i s těmi systémovými. Pomáhá mi to ale také si uvědomit, že přístup naší školy je v něčem odlišný a můžu být ráda za svoji práci a tým kolegů, se kterými denně spolupracuji.

Velmi přínosné setkávání s kolegy a odborníky, které slouží k výměně zkušeností, a hlavně spousta nových informací na jednom místě. Kdybych chtěla všechno absolvovat jako samostatná školení, škola by mi to určitě neumožnila z časových důvodů a i z finančních - většina odborníků je navíc pro mne nedostupná, takto jsem měla velké štěstí, abych jejich přednášky a workshopy mohla absolvovat. Velké Díky a doufám, že Letní škola bude pokračovat!

Letní škola mi pomohla podívat se na některá témata jinak než skrze články a odbornou literaturu. Díky přímému kontaktu s lidmi, kteří pracují s daty a tématy v jiné než učitelské praxi, získávám jako učitel pohled na témata, kolem nichž v ZSV teoreticky kroužím (a že jich je!), ale nemám možnost je konfrontovat s realitou. Zde vidím hlavní přínos - mluvit s konkrétními lidmi o věcech, které se aktuálně dějí, ne absolvovat teoretické přednášky (to lze bez přímého kontaktu např. i prostřednictvím sociálních sítí). Zároveň jsem obohacena i o postřehy jiných kolegů učitelů, jako pedagog na osmiletém gymnáziu mám poněkud omezený rozhled v jiných stupních vzdělávání.

Výborný nápad, velmi dobře provedené. Atraktivní témata, využitelná jak ve výuce, tak při jednání se žáky (a v neposlední řadě rady na zachování zdravého rozumu).

Aktivita, která chce přispět k boji se syndromem vyhoření u učitelů :) 

Celá akce byla perfektně organizačně zvladnuta, výběr témat byl velmi pestrý. Všichni přednášející byli odborníky, navíc každý byl velmi zajímavou osobností. Zaujalo mne, že většina z nich byla mladšího věku, přesto už toho hodně dokázali. Líbilo se mi, že občanka jde s dobou.

Témata spojená s internetem, sociálními sítěmi atd. jsem velmi uvítala.

Letní škola občankářů přináší motivaci a nové nápady do výuky, naučila jsem se pracovat s novými metodami i se seznámila s kolegy, jejichž pohled na výuku mne také obohatil. Jsem ráda, že máme v Občankářích metodickou i morální podporu při výuce předmětu, který mnozí považují za podružný, přitom právě občanská výchova připravuje žáky na praktický život.

Letní škola nebyla rozhodně ztrátou času. Koncept přednášek byl promyšlený a pro učitele inspirativní. Oceňuji též logickou provázanost teoretických a praktických příspěvků.

Velká spokojenost s výběrem témat, lektorů, místa konání a zajištění akce. Velký přínos vidím v odborném podání jednotlivých příspěvků, následujících prakticky orientovaných workshopech, předaných materiálech a možnostech okamžitých otázek a reakcí.

Výborně zorganizovaná akce konaná v centru Prahy, která se věnuje aktuálním problémům dneška. To je to, co potřebujeme.

Oceňuji velkou pestrost letní školy, zajímavé osobnosti, širokou škálu představených projektů, příjemnou atmosféru.Učit tak mnohovrstevnatý obor není vůbec snadné a je skvělé, že je kde hledat podporu a inspiraci. Moc děkuji!

Zúčastnila jsem se poprvé a jsem nadšená. Výborná zkušenost, přínosné poznatky a informace.

Pokud si chcete první týden v červenci udělat příjemnou pracovní dovolenou plnou spousty zajímavých hostů, aktuálních informací a dobrého jídla, jsou Letní škola Občankářů vaše jasná volba!

Letní škola Občankářů je osvěžujícím zážitkem na začátku letních prázdnin. Jaká úleva na mě padne ve chvíli, kdy se pohodlně usadím do židle s blokem, tužkou a šálkem kávy při vědomí toho, že se pro příští čtyři dny role obrátí. Někdo teď bude vzdělávat mě. Mnohem důležitější než samotné semináře je ale možnost setkat se s dalšími kantory. Sdílení zkušeností, nápadů a metod je tou nejcennější devizou Letní školy. A patří velký dík všem, kteří se na její organizaci podílí.

Pohodové setkání nejen učitelů a pracovníků ve školství, které je motivuje pro práci a plánování dalšího školního roku.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR


 

Obrázky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Program Letní školy 2019 123.39 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky