Zimní škola Občankářů 2024

Naši milí/é.

Nebojte, letní škola bude, ale naskytla se nám příležitost uspořádat i zimní setkání. Tak proč ne?

Akce se bude konat 16. 2. - 17. 2. - máme po konci pololetí a myslíme, že by mohlo být příjemné se potkat a prohloubit své poznatky hned ve dvou oblastech.

Jednou je Střední a Blízký východ a druhou je téma Vězeňství. Připravujeme pro vás setkání naposloucháním různých přednášek a téma vězeňství s sebou přináší velmi zajímavé otázky.

Setkání se uskuteční v Praze. Jeden den je všední (pátek 16. 2. Střední a Blízký východ) - určitě si jeden den volna ve škole zasloužíte. Druhý den je sobota (17. 2, téma Vězeňství). Pátek 16. 2.  se bude konat v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1.  Sobotu 17.2.  upřesníme dle počtu přihlášených.

Tradičně se můžete těšit na něco dobrého. Setkání v neformální atmosféře, které dělají učitelé pro učitele.

Moderovat bude opět: Irena Eibenová, takže všichni víme, že nudy se nemusíme obávat.

Certifikáty budou připravené na místě.

AKCE JE ZDARMA

Kapacita naplněna, možnost se přihásit jako náhradníck ZDE

Je možné, že se program ještě pozmění.

 

Program:

Střední východ a Blízký východ se zaměřením na Írán

PÁTEK - 16.2.

Místo: Americké centrum, Tržiště 13

I. Irena Kalhousová

9:00 - 10:30

Název: Írán: skryté soupeření a hybridní operace
Přednáška analyzuje íránskou bezpečnostní strategii. Vysvětluje, že při prosazování svých cílů využívá Írán hybridní způsob boje, při němž jsou, často najednou, používány konvenční i nekonvenční nástroje a otevřené i skryté aktivity, které jsou prováděny vojenskými jednotkami i nestátními ozbrojenými skupinami. Cílem je odstrašení, nátlak i podvratná činnost. Důležitým úkolem íránské hybridní kampaně je možnost popřít odpovědnost za přípravu a účast na dané aktivitě a díky tomu minimalizovat pravděpodobnost odvety protivníka a přímé vojenské konfrontace s ním.
Irena Kalhousová
Je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako výzkumnice v Institute for National Security Studies v Tel Avivu a jako hlavní analytička v pražském Institutu bezpečnostních studií. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. Ve své doktorandské práci se věnovala vztahům Polska, České republiky, a Maďarska k Izraeli. Vystudovala doktorát na London School of Economics & Political Science, magistra na univerzitě v Cambridge a bakalářský titul má z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

 

II. Zuzana Kříhová

10:45 - 12:15

Název: Obraz vzdoru a přizpůsobení: Reflexe íránského exilu a literární cenzura v Islámské republice.
Téma se zaměřuje na dva specifické aspekty soudobé íránské literatury, jimiž jsou tvorba íránských autorů žijících v exilu a cenzura v současné íránské literatuře. V rámci tématu příspěvku prozkoumáme, jak se v literárních dílech íránských autorů žijících v zahraničí odrážejí témata jako vzdor proti represivnímu režimu, adaptace na nové prostředí, memoárová nostalgie. Zaměříme se i na tabuizovaná témata v moderní perské próze, za co jsou autoři v Íránu postihováni, jak funguje cenzurní mašinerie a jak se tvůrci a nakladatelé s touto realitou vyrovnávají.

Zuzana Kříhová je česká íránistka a vysokoškolská pedagožka vyučující na Ústavu Blízkého východu a Afriky (UBVA) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje na oboru íránistika perštinu a perskou literaturu. Ve své disertaci se věnovala reflexi přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA. V současnosti se zabývá moderní perskou literaturou a výukou perského jazyka.
Po boku íránisty Jana Marka se podílela na překladu českých Dějin Íránu (2014) a vydání antologie současné perské literatury z Íránu a Afghánistánu Vítr nás odnese (2009). Na Univerzitě Karlově vystudovala perštinu a dějiny a kulturu islámských zemí.

 

12:15 - 13:00 - oběd

 

III. Pavel Novotný

13:00 - 14:30

Název: Proč Alláh stvořil kalašnikov

Příspěvek se zaměří na představení jednotlivých teroristických skupin (Hamás,Islámský stát, Hizballáh, Hútíové), příčiny radikalizace se specifiky v konkrétních státech Středního a Blízkého východu.

Pavel Novotný, řečený Pawluscha je novinář.
Po formativním dětství stráveném na pražském sídlišti studoval makroekonomii a později i religionistiku. Přezdívku si přivezl z Ruska, kde koncem 80. let pracoval na stavbách. Dočasně si vydělával jako hrobník, dispečer nebo copywriter a pokoušel se (neúspěšně) prorazit jako hudebník. Duší neklidný reportér působil nebo publikoval v mnoha českých médiích, v Lidových novinách, Týdnu, MF Dnes, České televizi a nyní v zahraniční redakci Seznam zpráv, doporučujeme jeho podcast Padouch, nebo hrdina.  Stihl poslední fázi balkánských válek, později dostal šanci navštívit desítky zemí na Blízkém východě, v Asii, Africe i Latinské Americe.
Zabývá se světovým děním, zvláště postsovětským, blízkovýchodním a muslimským světem.
Nyní mu vyšla knížka Proč Alláh stvořil Kalašnikov, která je o jeho zkušenostech s lidmi z zemí, kde je hlavním náboženství islám.

IV. Lekce k tématu

14:45 - 16:15

 

Vězeňství

SOBOTA 17. 2.

Místo:

Gymnázium Evolution Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

 

I. Jakub Drápal

9:00 - 10:30

Název: Jak trestáme

Kdo a jak stanovuje trestní sazby? Jak jsou školeni soudci při ukládání trestů? Jak jsou školeni státní zástupci při tvoření obžaloby? Proč jsou u nás tak velké rozdíly v rozsudcích za stejné trestné činy mezi jednotlivými soudci? Proč se někdy uděluje za stejný trestný čin podmíněný a jindy nepodmíněný trest? Dle čeho poznáme účinnou a neúčinnou prevenci nebo intervenci? Jak definovat recidivu? Jak pracovat s trestní minulostí? Jak pracovat s vězni ve výkonu trestu? Jaké mít nároky na bachaře? Jak systémově efektivně pomáhat vězňům (ve vězení i po propuštění), aby se nám nevraceli do výkonu
trestu? Jak uvažovat o účelu trestu? Jak získávat data k měření efektivity trestu?

Mnoho otázek, na které si jako společnost dlužíme hledat odpovědi.

Jakub Drápal vystudoval práva v Praze a kriminologii v Cambridge. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR; v současné době působí jako post-doc na Univerzitě v Leidenu. Zabývá se ukládáním trestů, trestní politikou a vězeňstvím, přičemž se zaměřuje zejména na země postkomunistické Evropy. Takřka všechny články, které napsal, jsou volně k dispozici na jeho webu: https://sites.google.com/view/jakub-drapal.

 

Mgr. Eva Vášová, Ph.D.

10:45 - 12:15

Název: Příspěvek: Jak se zbavit role, kterou nechci

Tento příspěvek představuje komplexní analýzu procesu prizonizace a jeho dopadu na jednotlivce i společnost. Hlavním zaměřením je proměna člověka ve vězeňském prostředí s důrazem na psychický stav. Cílem přednášky je poskytnout učitelům a široké veřejnosti hlubší porozumění pro osoby, které prošly trestním systémem, a zdůraznit význam jejich reintegrace do společnosti jako zásadního prvku spravedlnosti a lidskosti. Diskutovány budou také možnosti léčby duševního zdraví lidí ve výkonu trestu, včetně dostupných metod, postupů a programů. Dále se dotkneme tématu dětí uvězněných rodičů a také tématu sexuality ve věznici.

Eva Vášová tvůrkyně "Psychologického podcastu", je vězeňská psycholožka, která v tomto podcastu sdílí jak obecná témata z psychologie, tak i zajímavosti z její praxe. Její podcast je zaměřen na širokou veřejnost s cílem rozšířit pochopení lidského chování, myšlení a prožívání. Eva také občas zve do podcastu své kolegy, aby představili různé specializace v psychologii. Tento podcast je vhodný pro učitele občanské výchovy, kteří hledají hlubší porozumění psychologickým aspektům lidského chování a společenských témat.
Pro více informací navštivte Psychologický podcast.

12:15 - 13:00 - oběd

Organizace: Rubicon centrum

13:00 - 14:30

Příběhy druhé šance: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí

Příspěvek:
Téma se zabývá úlohou neziskových organizací v procesu reintegrace osob, které se snaží začít nový život po odpykání trestu. Hlavním zaměřením je prozkoumat, jak organizace podporují jedince v oblastech zaměstnání, bydlení, řešení dluhů a osobního rozvoje. Důraz bude kladen na spolupráci s různými institucemi a zaměstnavateli a na význam zapojení lidí s osobní zkušeností z výkonu trestu do těchto programů. Téma také osvětluje, jakým způsobem se tyto organizace snaží překonávat nejen individuální výzvy, ale i systémové překážky a společenské stigmatizace spojené s trestní minulostí.

RUBIKON Centrum, z. ú.
je nestátní nezisková organizace. Od roku 1994 pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí.
Snaží se odstraňovat překážky, které jim v tom brání. Některé si klienti a klientky nesou v sobě, jiné jim staví do cesty systém a další představují předsudky společnosti.
RUBIKON Centrum spolupracuje s dalšími aktéry v zahraničí i v ČR – neziskovými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a zaměstnavateli. Iniciuje změny systému a pomáhá utvářet otevřenou a respektující společnost.
32 % zaměstnanců a zaměstnankyň má za sebou žitou zkušenost z výkonu trestu. Zapojují se do všech aktivit organizace, protože jejich zkušenost je nezastupitelná.

 

Magdaléna, o. p. s.

14:45 -16:15

Název příspěvku: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality

Závislostem se věnujeme od začátku až do konce. V rámci našich služeb nabízíme preventivní programy pro děti a mladé lidi, programy pro vzdělávání dospělých, kompletní léčbu závislosti včetně doléčovacích programů a tréninkového bydlení, nízkoprahové programy pro akutně závislé klienty a nízkoprahový klub pro děti a mládež.
Naším posláním je uzdravovat klienty ze závislosti. Doprovázíme je na cestě zpět ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Pomáháme jim získat spokojený, naplněný a svobodný život bez závislosti. Máme zkušenosti v oblasti léčby závislosti od roku 1997 a našimi programy prošly desítky tisíc klientů.


Centrum vzdělávání Magdaléna, o.p.s., se zaměřuje na vzdělávání pedagogů a dalších profesionálů, kteří se potýkají s prevencí rizikového chování u dětí a dospívajících. Nabízí akreditované kurzy, které jsou přístupné širokému spektru zájemců, a usiluje o to, aby účastníci porozuměli principům efektivní prevence. Kurzy jsou interaktivní a praktické, s důrazem na partnerský přístup a bezpečné prostředí. Centrum také spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK, což umožňuje předávat nejnovější poznatky a trendy v oblasti prevence. Další podrobnosti naleznete na webu Magdaléna, o.p.s. zde.

 

Irena Eibenová

16:30 -17:15

Lekce k restorativní justici


Stal se zločin. Pachatel jde za mříže. A co oběť? Co rodina a blízké okolí oběti? Nezapomnělo se na ně v procesu sjednávání spravedlnosti? Lekce vede k uvědomění, že chápání toho, co je trest a jakou má funkci, je věcí společenského úzu. Představí restorativní justici a její přístup jako alternativu a
pravděpodobné směřování trestního práva ve 21. století.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky