Mediální obraz rozvojových témat

Co vědí vaši žáci o rozvojových oblastech světa? V jaké podobě známe tyto oblasti z médií? Jak a ve kterých předmětech učit o globálním rozvojovém vzdělávání? Přihlaste se na konferenci Mediální obraz rozvojových témat a zjistěte, o co usilují zahraniční zpravodajové a fotografové nebo jak se vyučuje GRV v praxi. Vyzkoušejte si jak mluvit s žáky o kontroverzních tématech i jak přejít od slov ke konkrétním činům a akcím.

Vážení a milí kolegové,
ráda bych Vás pozvala k účasti na konferenci Mediální obraz rozvojových témat, která se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Společně s předními českými odborníky v oblasti rozvojových témat a medií se budeme v panelové debatě Mediální obraz chudoby zabývat otázkami
• Jak vnášet aktuální témata do výuky,
• Jak rozumět mediálním sdělením,
• Jaké dovednosti žákům předat, aby se naučili současnému světu lépe rozumět a orientovali se v něm?

Svou účast již potvrdili např. zahraniční redaktor Týdeníku Respekt Tomáš Lindner, proděkan FSV UK Filip Láb, ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová, novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová a další.
V rámci panelové debaty Dobrá praxe GRV témat ve výuce budete mít možnost sdílet své zkušenosti nebo se nechat inspirovat od zkušených i začínajících vyučujících.
Nabídneme i projekci nového dokumentárního filmu Co se nenosí. Film byl letos oceněn Studentskou porotou MFF Jeden svět. Zaměříme se i na možnosti občanského aktivismu ve škole.
V závěru dne se představí svou činnost několik vybraných organizací, zabývajících se globálním rozvojovým vzděláváním v České republice.

Účast na konferenci je zdarma. Na vyžádání pro Vás vystavíme potvrzení o účasti.
Přihlaste se již nyní ZDE, na stránkách konference.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na adrese ester.pekna@jsns.cz nebo telefonním čísle 777 782 063.

Děkuji, se srdečným pozdravem

Ester Pěkná
Koordinátorka projektu

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!