Mediální obraz rozvojových témat

Co vědí vaši žáci o rozvojových oblastech světa? V jaké podobě známe tyto oblasti z médií? Jak a ve kterých předmětech učit o globálním rozvojovém vzdělávání? Přihlaste se na konferenci Mediální obraz rozvojových témat a zjistěte, o co usilují zahraniční zpravodajové a fotografové nebo jak se vyučuje GRV v praxi. Vyzkoušejte si jak mluvit s žáky o kontroverzních tématech i jak přejít od slov ke konkrétním činům a akcím.

Vážení a milí kolegové,
ráda bych Vás pozvala k účasti na konferenci Mediální obraz rozvojových témat, která se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Společně s předními českými odborníky v oblasti rozvojových témat a medií se budeme v panelové debatě Mediální obraz chudoby zabývat otázkami
• Jak vnášet aktuální témata do výuky,
• Jak rozumět mediálním sdělením,
• Jaké dovednosti žákům předat, aby se naučili současnému světu lépe rozumět a orientovali se v něm?

Svou účast již potvrdili např. zahraniční redaktor Týdeníku Respekt Tomáš Lindner, proděkan FSV UK Filip Láb, ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová, novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová a další.
V rámci panelové debaty Dobrá praxe GRV témat ve výuce budete mít možnost sdílet své zkušenosti nebo se nechat inspirovat od zkušených i začínajících vyučujících.
Nabídneme i projekci nového dokumentárního filmu Co se nenosí. Film byl letos oceněn Studentskou porotou MFF Jeden svět. Zaměříme se i na možnosti občanského aktivismu ve škole.
V závěru dne se představí svou činnost několik vybraných organizací, zabývajících se globálním rozvojovým vzděláváním v České republice.

Účast na konferenci je zdarma. Na vyžádání pro Vás vystavíme potvrzení o účasti.
Přihlaste se již nyní ZDE, na stránkách konference.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na adrese ester.pekna@jsns.cz nebo telefonním čísle 777 782 063.

Děkuji, se srdečným pozdravem

Ester Pěkná
Koordinátorka projektu


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky