Jak na rovnost, násilí a předsudky?

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity (Brno) připravuje na listopad 2019 další sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující (a nastávající vyučující) společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol. Novinkou tohoto roku je, že cyklus seminářů získal od MŠMT akreditaci DVPP v plném rozsahu 16 hodin. Běh dvou celodenních seminářů představí aktuální téma „Jak na rovnost, násilí a předsudky?“ z pohledu sociálních věd.

Dvoudenní série workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání) a studující pedagogických oborů vysokých škol. Účastnice a účastníci obdrží certifikát MŠMT potvrzující účasti na sérii DVPP.

Semináře jsou součástí tříletého projektu „Schools of Equality - Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Bonusem účasti na seminářích financovaných z projektu je možnost účasti zdarma a to i s úhradou cestovních výdajů a ubytování pro cestující do Brna z větších dálek.

Můžete se těšit na sadu interaktivně podaných témat, která představí aktuální tematické výzkumy v sociologii a přistoupí téma násilí, předsudků a nerovnosti z intersekcionální perspektivy. Odnesete si sadu pracovních listů připravených přímo do výuky. Prezentace a diskuse povedou kolegyně a kolegové z naší katedry a z příbuzných pracovišť, přesnější program přihlášeným včas zašleme.

Co můžete čekat:

   - prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
   - pracovní listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
   - prostor pro otevřenou diskusi
   - asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
   - zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
   - vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno
Termíny: blok dvou celých dnů, 9 – 17h ve čtvrtek 14. listopadu a v pátek 29. listopadu 2018
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

Více informací a možnost se přihlásit naleznete pod tímto odkazem: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/rovnost/

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!