„Misch mit! Zapoj se!“

Pracovní skupina „Misch mit! Zapoj se!“ Česko-německého fóra mládeže
se v jeho 8. funkčním období 2014/2015 zabývala otázkou, jak motivovat
mladé lidi, aby se více angažovali ve společnosti. Výsledkem je
komiks, který vypráví dva skutečné příběhy mladých lidí, kteří se
„zapojili“ a něco ve svém okolí změnili.

Štěpán Vizi, Tereza Pištorová a Tomáš Kochlöffel na české straně,
stejně jako Arne Mischer, Fabian Kuntz a Sophie Henning na německé
straně, hledali a sbírali příběhy z Česka a Německa, z nichž nakonec
vždy jeden vybrali a ve spolupráci se studentem ilustrace Janem
Chabrem z Plzně graficky ztvárnili do podoby komiksu.

„V prvním příběhu jde o skupinu kluků ze severočeského Jirkova, kterým
se s podporou starosty a města podařilo naplánovat a vybudovat veřejné
street workoutové hřiště“, přibližuje Tomáš Kochlöffel, přímý aktér
příběhu. Druhý komiks vypráví, jak angažovaní obyvatelé Berlína
proměnili část plochy bývalého letiště Tempelhof v rozsáhlou komunitní
zahradu.

„Kromě toho obsahuje komiks tipy a odkazy na české, respektive německé
organizace, na které se čtenáři mohou obrátit, pokud hledají pomoc s
realizací svého nápadu a projektu. Komiks je k dispozici zdarma všem
zájemcům na stránkách www.zapojse.cnfm.cz, vysvětluje Štěpán Vizi.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo roku 2001. Tvoří ho 30
dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o
zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem
připravují v národnostně smíšených pracovních skupinách projekty,
které si sami vymyslí, a diskutují nad tématy, které je zajímají.
Zastřešujícím tématem osmého funkčního období 2014/2015 bylo motto
„Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Činnost a projekty Česko-německého
fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!