„Misch mit! Zapoj se!“

Pracovní skupina „Misch mit! Zapoj se!“ Česko-německého fóra mládeže
se v jeho 8. funkčním období 2014/2015 zabývala otázkou, jak motivovat
mladé lidi, aby se více angažovali ve společnosti. Výsledkem je
komiks, který vypráví dva skutečné příběhy mladých lidí, kteří se
„zapojili“ a něco ve svém okolí změnili.

Štěpán Vizi, Tereza Pištorová a Tomáš Kochlöffel na české straně,
stejně jako Arne Mischer, Fabian Kuntz a Sophie Henning na německé
straně, hledali a sbírali příběhy z Česka a Německa, z nichž nakonec
vždy jeden vybrali a ve spolupráci se studentem ilustrace Janem
Chabrem z Plzně graficky ztvárnili do podoby komiksu.

„V prvním příběhu jde o skupinu kluků ze severočeského Jirkova, kterým
se s podporou starosty a města podařilo naplánovat a vybudovat veřejné
street workoutové hřiště“, přibližuje Tomáš Kochlöffel, přímý aktér
příběhu. Druhý komiks vypráví, jak angažovaní obyvatelé Berlína
proměnili část plochy bývalého letiště Tempelhof v rozsáhlou komunitní
zahradu.

„Kromě toho obsahuje komiks tipy a odkazy na české, respektive německé
organizace, na které se čtenáři mohou obrátit, pokud hledají pomoc s
realizací svého nápadu a projektu. Komiks je k dispozici zdarma všem
zájemcům na stránkách www.zapojse.cnfm.cz, vysvětluje Štěpán Vizi.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo roku 2001. Tvoří ho 30
dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o
zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem
připravují v národnostně smíšených pracovních skupinách projekty,
které si sami vymyslí, a diskutují nad tématy, které je zajímají.
Zastřešujícím tématem osmého funkčního období 2014/2015 bylo motto
„Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Činnost a projekty Česko-německého
fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky