Občankáři v médiích

Asociace učitelů připravila metodiky výuky o uprchlících pro ZŠ

Přečtětě si zprávu ČTK, která vyšla na konci září 2015 k metodikám o problematice uprchlictví.  Žáci prvního stupně, především 4. a 5. ročníku, se seznámí s pojmy uprchlík a emigrace. Starší děti, hlavně z osmých a devátých tříd, se nad problematikou pod vedením učitele mají zamýšlet hlouběji. Cílem je vybízet děti k solidaritě a pomoci potřebným, uvedla v tiskové zprávě asociace.

Článek Ireny Eibenové o Občankářích pro měsíčník Řízení školy

Pronikání do mediálního prostředí je nikdy nekončící práce. Tentokrát se úkolu reprezentace Občankářů v médiích zhostila krajská koordinátorka pro Moravskoslezský kraj Irena Eibenová.

V příloze najdete její článek o Asociaci pro únorové číslo měsíčníku Řízení škloly. 

Pozoruhodná skepse českých středoškoláků

Poslechnětě si pořad Českého rozhlasu Trend, který se věnuje aktivitě mladých lidí ve společnosti. Východiskem je dotazníkové šetření projektu Jeden svět na školách a agentury Median, ze kterého například vyplývá, že 80 % středoškoláků si myslí, že svou aktivitou nemohou nic změnit. Hosty pořadu jsou Klára Plecitá ze Sociologického ústavu a Bohumil Kartous ze společnosti  EDUin. K tématu se také vyjadřuje Michal Řezáč, předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.

Náš předmět už nesmí být zbytkový

V Učitelských novinách vyšel na začátku školního roku 2014/2015 rozhovor s Michalem  Řezáčem a Terezou Vodičkovou, zakladateli Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. V článku najdete odpovědi na otázky, jak se dali občankáři dohormady, které oblasti jsou pro společenské vědy důležité, co chybělo ve vysokoškolské přípravě. Celý rozhovor najdete ve dvou připojených přílohách.

Školy selhávají při výuce o aktuálním dění, žáci ho dohánějí v médiích

Jaké názory mají současní středoškoláci? S jakými problémy se potýkají? Dokáží jim školy nabídnout to, co pro orientaci v dnešním světě potřebují? Informace lze nalézt v článku na www.idnes.cz, který se vztahuje k výsledkům roszáhlého šetření pořádaného společností Člověk v tísni. Za Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd se k tématu vyjadřuje Michal Řezáč. Článek byl publikován 9. září 2014.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky